Nên thêm chế độ chơi

Game này mà thêm chế độ chơi theo lượt hay kiểu auto chess, hay cược trận đấu v.v... thì hay hơn

Nên thêm chế độ chơi
gamer158400750 gamer158400750
LV.2 Lurker 2years

Game ???? Chờ nhiệm vụ để làm

Game ???? Chờ nhiệm vụ để làm
Game ???? Chờ nhiệm vụ để làm
Sana
Sana Sana
LV.20 AWPer 2years
1
Home