CM_Kaiser LV.20 Staff
Nov 15, 2019, 02:24 PM 207 read

Giảm Cổ Đăng Vào Tổng Xâm Lược

Sự Kiện

Xin chào những Người Thừa Kế!  

HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Giảm Cổ Đăng Vào Tổng Xâm Lược image 2

Bạn đã sẵn sàng để farm mảnh tùy tùng 5* với Sự Kiện 'Giảm Cổ Đăng Vào Tổng Xâm Lược' chưa ạ?   Cổ Đăng sẽ giảm một nửa khi bạn tiến vào Tổng Xâm Lược đó!!!   Thời Gian: 16/11 - 17/11 09:00 - 22:00   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home