CM_Kaiser LV.20 Staff
Dec 27, 2019, 05:16 PM 156 read

Mở Toàn Bộ Hầm Ngục Thức Tỉnh

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Mở Toàn Bộ Hầm Ngục Thức Tỉnh  image 1

  Xin chào những Người Thừa Kế!   Toàn bộ Hầm Ngục Thức Tỉnh sẽ được mở từ 26/12 - 1/5 23:00 - 22:59 nhé ạ <3   Anh em tranh thủ kiếm nguyên liệu nguyên tuần luôn nhé :D   Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!!!!

Comment 0

Home