CM_Kaiser LV.20 Staff
Jan 6, 2020, 07:36 PM 1,185 read

Sự Kiện Đăng Nhập Đặc Biệt

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập Đặc Biệt image 1

  Quà đâu tự nhiên rơi cái đùng anh em :))   Lộc bất tận hưởng nên là anh em cố gắng đăng nhập đầy đủ để nhận hết nhé!!!   🌟 Sự Kiện Đăng Nhập đặc biệt 🌟   Thời Gian: 7/1 - 11/1 17:00 - 22:59   🎁 Phần Thưởng 🎁   🔥7/1: Pháp Thạch Tối Thượng x10 🔥8/1: Đá Thay Đổi Tiềm Ẩn x50 🔥9/1: Đá Cường Hóa Tiềm Ẩn x1000 🔥10/1: Đá Thay Đổi Tiềm Ẩn x50 🔥11/1: Đá Cường Hóa Tiềm Ẩn x1000   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!!!!

Comment 0

Home