CM_Kaiser LV.20 Staff
Jan 14, 2020, 06:30 PM 167 read

Sự Kiện Đăng Nhập Đặc Biệt

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập Đặc Biệt image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Đừng bỏ lỡ bất kỳ ngày đăng nhập nào để nhận những món quà hấp dẫn từ Heir of Light nhé <3   ⏰ Thời Gian: 14/1 - 19/1 17:00 - 22:59   🎁 Phần Thưởng: 14/1: Đá Hiệu Triệu Đặc Biệt x1000 15/1: Đá Thay Đổi Tiềm Ẩn x75 16/1: Đá Hiệu Triệu Đặc Biệt x1000 17/1: Đá Thay Đổi Tiềm Ẩn x75 18/1: Đá Hiệu Triệu Đặc Biệt x1000 19/1: Đá Hiệu Triệu Tự Chọn 5⭐️ Thủy/Hỏa/Mộc   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home