CM_Kaiser LV.20 Staff
Jan 21, 2020, 06:36 PM 178 read

Sự Kiện Tổng Xâm Lược 5🌟

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Tổng Xâm Lược 5🌟 image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Tổng Xâm Lược 5🌟 đã xuất hiện!!!   Hãy tham ngay Tổng Xâm Lược để có thể thu được Mảnh Hiệt Triệu của 3 Tùy Tùng sau đây:   🔥 [A] Sphinx Hệ Hỏa ️🍀 Mildred Hệ Mộc 💧 Aria Hệ Thủy   🕓Thời Gian: 21/1 - 23/2 22:59   Quá xịn phải không ạ? Chúc các bạn may mắn!!!

Comment 0

Home