CM_Kaiser LV.20 Staff
Jan 31, 2020, 04:36 PM 182 read

Giảm Cổ Đăng Vào Tổng Xâm Lược

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Giảm Cổ Đăng Vào Tổng Xâm Lược image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Bạn đã sẵn sàng để farm mảnh tùy tùng 5* với Sự Kiện 'Giảm Cổ Đăng Vào Tổng Xâm Lược' chưa ạ?   Cổ Đăng sẽ giảm 30% khi bạn tiến vào Tổng Xâm Lược đó!!!   Thời Gian: 01/2 - 02/2 09:00 - 22:00   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comment 0

Home