CM_Kaiser LV.20 Staff
Feb 5, 2020, 01:52 PM 181 read

Sự Kiện Chơi Cờ Bàn Cùng Heir of Light

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Chơi Cờ Bàn Cùng Heir of Light image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   🌺Bạn đã chơi Cờ Bàn cùng Heir of Light để lấy may mắn đầu xuân mới chưa ạ <3   🎲Hãy tham gia ngay Sự Kiện Chơi Cờ Bàn Cùng Heir of Light để nhận những phần quà đầu xuân 'kếch xù' nhé ạ!!!   🎲Đặc biệt là cơ hội nhận được 1 Đá Hiệu Triệu 5⭐️ DPS nữa đó nhé!   🎲Thời Gian: 28/1 - 24/2   Chúc các bạn đầu xuân may mắn!!! Type something here!

Comment 0

Home