CM_Kaiser LV.20 Staff
Feb 21, 2020, 04:58 PM 352 read

Sự Kiện Đếm Ngược 6 Ngày Tới Cập Nhật: Cùng Triệu Hồi Nào!

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đếm Ngược 6 Ngày Tới Cập Nhật: Cùng Triệu Hồi Nào! image 1

Xin chào những Người Thừa Kế!   Hãy cùng đếm ngược thời gian tới bản cập nhật 4.0 REBOOT cùng Heir of Light nào!!!   Và để thời gian chờ đợi bớt dài Heir of Light xin gửi tới các bạn Sự Kiện Đăng Nhập: Cùng Triệu Hồi cực hời sau đây!   💥Thời Gian: 21 - 25/2 17:00 ~ 22:59   💥Phần Thưởng: 🌟21/2: Karat x1000 🌟22/2: Đá Hiệu Triệu Sử Thi x20 🌟23/2: Karat x1000 🌟24/2: Đá Hiệu Triệu Đặc Biệt x500 🌟25/2: Karat x1000   👹 Anh em dự định là triệu hồi luôn cho nóng hay chờ sau cập nhật mới xuống tay ạ???   ✨Điểm Qua Cập Nhật 4.0: http://bit.ly/HoLupdate40

  ✨Và đừng quên Đăng Kí Trước nữa nhé: https://event.withhive.com/heiroflight/evt_update4_pre…   Chúc các bạn chơi game vui vẻ!   #HeirofLight #REBOOT #Comingsoon  

Comment 0

Home