CM_Kaiser LV.20 Staff
Mar 20, 2020, 05:11 PM 214 read

Sự Kiện Đăng Nhập & Cổ Đăng Đặc Biệt

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Nhập & Cổ Đăng Đặc Biệt  image 1

  Xin chào những Người Thừa Kế!   Để chung tay với tất cả anh em đang ở nhà tránh dịch Covid - 19, Heir of Light xin gửi tới các bạn 2 sự kiện sau đây để ở nhà tránh dịch vẫn vui như thường ạ <3   🌟 Sự Kiện 1: 7 Ngày Đăng Nhập 🌟   ⏩Chi Tiết: Đăng nhập hàng ngày nhận quà   ⏩Thời Gian: 20/3 - 26/3   ⏩Phần Thưởng:   🎁20/3: 3000 Cổ Đăng 🎁21/3: 10,000,000 Vàng 🎁22/3: Biến Đổi 6★ Hỏa Tốc 🎁23/3: 1000 Karat 🎁24/3: Đá Hiệu Triệu 3-5★ x10 🎁25/3: Kén Kĩ Năng x1 🎁26/3: Mảnh Hiệu Triệu Đặc Biệt x500   🌟 Sự Kiện 1: Gấp 4 Cổ Đăng 🌟   ⏩Chi Tiết: Nhận 2000 Cổ Đăng trông 2 khung giờ đăng nhập 11:00 ~ 13:00 & 19:00 ~ 21:00   ⏩Thời Gian: 21/3 - 23/3   ⏩Lưu Ý: - Mỗi tài khoản chỉ nhận phần thưởng 1 lần - Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp vào hòm thư trong game của bạn!   Chúc các bạn chơi game vui vẻ và giữ gìn sức khỏe trong đợt cao điểm tránh dịch này!

Comment 0

Home