CM_Kaiser LV.20 Staff
Mar 24, 2020, 05:17 PM 211 read

Tổng Xâm Lược 5🌟

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Tổng Xâm Lược 5🌟 image 1

  Xin chào những Người Thừa Kế!   Tổng Xâm Lược 5🌟 đã xuất hiện!!!   Hãy tham ngay Tổng Xâm Lược để có thể thu được Mảnh Hiệt Triệu của 3 Tùy Tùng sau đây:   🔥 Mildred Hệ Hỏa ️🍀 Lucresia Hệ Mộc 💧 Nuu Hệ Thủy   🕓Thời Gian: 24/3 - 19/4 22:59   Quá xịn phải không ạ? Chúc các bạn may mắn!!!

Comment 0

Home