CM_Kaiser LV.20 Staff
Apr 1, 2020, 04:49 PM 209 read

Sự Kiện Cá Tháng Tư

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Cá Tháng Tư image 1

  😝 Tháng Tư là lời nói dối hay bạn sẽ để lỡ phần thưởng từ Heir of Light nhỉ :)))   😝 Hãy thử đăng nhập vào khung giờ dưới đây để xem mình có bị lừa hem ta?   🕐 Thời Gian: 1/4 - 6/4 11:00 ~ 22:59   🎁 Phần Thưởng:   > 1/4 - ?????? x 10,000 + ?????? x 10,000,000 + ??????? x1 > 2/4 - ?????? x 1,000 > 3/4 - Special Summon Shards x 1,000 > 4/4 - ?????? x 1,000 > 5/4 - Special Summon Shards x 1,000 > 6/4 - ?????? x 1,000   Anh em nào nhận rồi lên tiếng xem mình được phần quà gì nhỉ?   Chúc các bạn ngày Cá Tháng Tư (tức mùng 7x tết Canh Tý) vui vẻ

Comment 0

Home