CM_Kaiser LV.20 Staff
Apr 5, 2021, 06:16 PM 275 read

Sự Kiện Đăng Kí Trước Heir of Light X Home Sweet Home

Sự Kiện
HEIR OF LIGHT (VI): Sự Kiện - Sự Kiện Đăng Kí Trước Heir of Light X Home Sweet Home image 1

🔥⚠️🔥 TIN CỰC HOT 🔥⚠️🔥 Xin chào những Người Thừa Kế!   Sự Kiện Collab giữa Heir of Light x Home Sweet Home trong bản cập nhật 5.6 đã chuẩn bị được ra mắt với sự xuất hiện của hai nhân vật HyunSu Cha và Steroid Monster!   Đăng Ký Trước ngay để nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn từ Heir of Light với những Sự Kiện sau:   🔥 Sự Kiện 1: Đăng Kí Trước Cập Nhật 5.6 🔥   🔰 Link đăng ký trước: https://event.gamevil.com/ci/heiroflight/evt_pre_2021/ko?r=p29

  🔰 Thời Gian Đăng Kí Trước: từ 5/4 ~ đến khi cập nhật 5.6 ra mắt.   🔰 Phần Thưởng Đăng Kí Trước : 🎁 Vé Hiệu Triệu Chọn Tùy Tùng 5★ Hệ Hỏa/Thủy/Mộc 🎁 🎁 Đá Hiệu Triệu Hỏa/Thủy/Mộc 5★ x3 🎁   Phần Thưởng Đăng Kí Trước sẽ được gửi trong vòng 7 ngày sau khi cập nhật v5.6 ra mắt.   🔰 Cách Đăng Kí   1) Sảnh Chính → Sự Kiện → Ấn vào banner [Đăng kí trước đã mở!] 2) Sảnh Chính → Menu Tắt → Ấn vào [Đăng kí trước đã mở!]   🔥 Sự Kiện 2: Sự Kiện Giới Thiệu 🔥   Chơi Heir of Light với bạn bè! 🎁Mời 3 Người Bạn: Đá Hiệu Triệu Hỏa/Thủy/Mộc 5★ x1 🎁Mời 5 Người Bạn: Đá Hiệu Triệu Quang/Ám 4★- 5★ x1 🎁Mời 10 Người Bạn: Đá Hiệu Triệu Quang/Ám 5★ x1   🔰 Chi tiết: Xem tại Sự Kiện Giới Thiệu tại trang Đăng kí trước   🔥 Sự Kiện 3: Sự Kiện Coupon 🔥   Bạn sẽ nhận được coupon của những tựa game sau khi tiến hành đăng kí trước 🎁Summoners' War: Sky Arena: 1 Bí Kíp Hệ (Thủy/Hỏa/Phong) 🎁Kritika: Hiệp sĩ Trắng: 2000 Karat 🎁Baseball superstars 2021: Coupon Premium Recruit 10+1 🎁Heroes War: Counterattack: Premium Draw Ticket x5 🎁Golf Star: Star x500 🎁Soccer Spirits: Normal Draw Ticket x11   🔰 Chi tiết: Xem tại Sự Kiện Giới Thiệu tại trang Đăng kí trước   🔰 Lưu Ý   - Sự kiện đăng kí trước này chỉ dành riêng cho người chơi của Heir of Light. - Mỗi tài khoản chỉ được nhận Phần Thưởng Đăng Kí Trước một lần. - Phần Thưởng Đăng Kí Trước sẽ được gửi đến hòm thư của người chơi sau khi cập nhật hoàn tất. (phần thưởng không được nhận sẽ biến mất sau 7 ngày)      

Comment 0

Home