GM_Vivian LV.19 GameManager
Jan 7, 2021, 10:25 AM 122 read

1/7(四) 09:00-11:00維護公告(延後至13:00開放)

維護公告
TALION 血裔征戰: 維護公告 - 1/7(四) 09:00-11:00維護公告(延後至13:00開放) image 1

親愛的玩家您好   ※今日維護因作業進度延遲,預計將延後至13:00開機。 如有提前將再公告通知,謝謝。   1/7(四) 09:00-13:00將進行維護, 請您留意維護時間, 提前做好離線準備,   維護事項: • 優化超越等級 • 修正BUG             TALION 血裔征戰 營運團隊 敬上

Comment 0

Home