selldavid LV.21 S
Aug 21, 2020, 10:14 AM 748 read

新的五隻契約者造型收集完成

討論區

再次吐槽夏娃,實在太大,都不敢直視,希望工程師能調一下尺寸XD

命運之子: 討論區 - 新的五隻契約者造型收集完成 image 2

Comment 3

  • CM Child LV.22 GameManager Aug 21, 2020, 10:19 AM

    已經反映給開發團隊囉,預計9/3號改版時會進行優化

  • Cute ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ LV.29 Legend Aug 21, 2020, 01:53 PM

    大头娃娃

  • LV.10 Nomad Aug 21, 2020, 07:17 PM

    驚人,大大手腳也太快速了吧

1
Home