CM Child LV.22 GameManager
Mar 26, 2020, 11:01 AM 3,903 read

🛒周邊商城開幕!你想要甚麼商品呢?

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🛒周邊商城開幕!你想要甚麼商品呢? image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🛒周邊商城開幕!你想要甚麼商品呢? image 2

親愛的候補生們~   SHIFTUP商城終於開放全球購物服務了! 從現在起您可以至商城網頁訂購喜歡的商品喔   只要輕輕動一下手指!👆👆       SHIFTUP商城說明可以參考此篇內容   ✅✅ https://bit.ly/3dnYx1k       配合全球購物開放,戴希要做個小小的調查喔🔍   各位候補生們最想要甚麼樣的命運之子周邊商品呢?   瑪門的紅酒杯?妲比的頭飾?還是巴托里的雨傘呢?   把你的想法通通告訴戴希吧! 說不定願望有一天會成真喔!       請參考此範例在下方留言⬇⬇⬇⬇   例:   好想要瑪門手上那個高級的紅酒杯   想要迪娜希手上的甜甜圈槍!   帳戶ID: a1b2c3d4e5       成功留言的候補生們將可獲得10萬縞瑪瑙喔   活動期間:3/30~4/1 23:59   獎勵:4/3陸續發送  

Comment 452

 • HiChu LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 03:55 PM

  想要夏娃的髮飾
  id: bqmwzi0vh0kc

 • HiChu LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 03:58 PM

  想要燒瓶造型的鑰匙圈
  id: bqc2ruixixde

 • gamer338028686 LV.1 Mootie Mar 26, 2020, 03:59 PM

  想要摩根的太刀。

  id:bz4hd3jdd36g

 • gamer904959756 LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 04:04 PM

  想要柳道士的女装
  ID:c16tkzvol0ff

 • gamer798728718 LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 04:14 PM

  想要花魁巴托里手上的伞
  账户ID:bwfx79agszzo

 • olaola LV.4 Lurker Mar 26, 2020, 04:18 PM

  想要巴托里的雨伞
  ID:bqvrm93soaa8

 • LegendsEgg LV.4 Lurker Mar 26, 2020, 04:24 PM

  想要周年畫冊

  帳戶ID: bqcsf1vlmnii

 • lover LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 04:31 PM

  妲比的蝴蝶结
  ID: bvlez0qy8lmm

 • Claudius LV.1 Mootie Mar 26, 2020, 04:33 PM

  想要花魁巴托裡的和服!

  賬戶ID: byz98arpzpca

 • schon1213 LV.19 Sage Mar 26, 2020, 04:34 PM

  好想要妲比的頭飾!

  帳戶ID: bqgv7k6fho85

 • TohsakaRin LV.3 Lurker Mar 26, 2020, 04:39 PM

  我想要妲比的抱枕
  id:bqismwff3fus

 • TohsakaRin LV.3 Lurker Apr 5, 2020, 07:10 PM

  bqismwff3fus

 • 娇娇 LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 04:45 PM

  想要煉金術師系列的武器

  id: bqpnzc6tqgez

 • 何落染 LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 04:46 PM

  好想要妲比的頭飾!

  帳戶ID: br6nln8i1swl

 • Alfie Ng LV.3 Lurker Mar 26, 2020, 04:53 PM

  想要嫦娥的大腿抱枕~
  想要火伞Oppai 3D Mouse pad ~ >.<
  ID:bqctpmfh55dt

 • loveye LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 04:55 PM

  想要巴托丽的伞
  想要嫦娥的伞
  账户ID:br30rkvt31fd

12345678910
Home