CM Child LV.22 GameManager
Mar 26, 2020, 04:28 PM 3,099 read

🛡世界王x攻略王活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🛡世界王x攻略王活動 image 1

本次登場的世界王是✊「勇敢的達芙妮」✊   要如何組隊才能發揮最佳的效益,請各位推薦這次推王CP值最好的Child跟他的配置方式吧     所有用心發表作業的朋友們都可以獲得🎁3-5★Childx10召喚券1張喔!   另外如果超過100人發表攻略的話,再加贈1-3★火屬性進化材料送給全體玩家!!       ✅活動辦法✅   留言告訴我們你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧   務必留下您的➡帳戶ID⬅喔!       📆活動期間📆   3/26~4/7 04:00(UTC+0)       🎁獎勵🎁   成功留言發表攻略的玩家:3-5★Childx10召喚券1張   超過100則攻略達成時:贈送全體玩家   火屬性珍珠30個 火屬性水晶粉20個 火屬性水晶10個       📩獎勵支付📩   4/9 號陸續發送

Comment 220

 • olaola LV.4 Lurker Mar 26, 2020, 10:41 PM

  很好的攻略选择,基本选择自己有的角色拿一些基本奖励还是可以的。
  ID:bqvrm93soaa8

 • aoeu LV.5 Lurker Mar 26, 2020, 10:42 PM

  萌新抄作業就好了😁

  賬號:br4l0pcfrs8d

 • gamer763887562 LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 10:44 PM

  有啥上啥就完事了

  ID:br1pfesr4pu4

 • Cheher LV.4 Lurker Mar 26, 2020, 11:17 PM

  以攻略750萬傷害的隊伍照著圖擺陣就對了!!!
  ID: bqbt3tj1mhve

 • gamer582106657 LV.8 Nomad Mar 26, 2020, 11:17 PM

  ID:brkkxqtc8vdi

 • YULE OU LV.4 Lurker Mar 26, 2020, 11:17 PM

  練度一般,目前穩定在550萬
  ID:bqydawsv28rc

 • CN_Koizumi LV.2 Lurker Mar 26, 2020, 11:47 PM

  究极养老玩家配置
  账户id:bs7vkbiqc1xt

 • Despacito123 LV.5 Midnight Kiss Mar 27, 2020, 12:05 AM

  账户ID:bqbl5i3ko887

 • SION LV.4 Lurker Mar 27, 2020, 12:14 AM

  大概可以到500萬的輸出

  帳戶ID: bvhxxv6nf7wk

 • MeGaDuck LV.9 Nomad Mar 27, 2020, 12:22 AM

  1200~1400

  ID: bqnrjm24cnhg

 • Ju Hu LV.11 Chief Mar 27, 2020, 12:32 AM

  id:bqbqs8nod59n

 • Belifforz LV.1 Mootie Mar 27, 2020, 12:33 AM

  打不高伤害啊,怎么办
  id:buvtssz7y5h7

 • 江秉洲 LV.3 Lurker Mar 27, 2020, 12:42 AM

  基本輸出300以上對策角達比除非練滿不然不建議上場會搶了其他child 的buff
  id:bqlrywo01wmj

 • allen71200 LV.3 Lurker Mar 27, 2020, 12:44 AM

  前排盡量堆輔助跟治療 防禦力比較高
  後排主輸出
  DS用希特莉、泳裝莫娜為主
  因為練度不高 只用1倍速打
  大約260萬傷害
  ID: bzyubxmqthbz

 • cibo LV.12 Chief Mar 27, 2020, 12:49 AM

  沒什麼特別,id:bqk7l98gz9c8

12345678910
Home