CM Child LV.22 GameManager
Apr 16, 2020, 02:33 PM 2,748 read

🎨畫我黛娜

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 1

是的,Child造型才剛結束又要各位來畫圖了✏✏ 這次的女神黛娜來給她美容一下吧! 請上傳您的創作以及帳戶id喔 所有成功完成作品的捧油都可以獲得30萬金幣的懸賞   作業畫圖紙在這👇

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 3

  活動期間:4/16~4/22 23:59(UTC+0) 獎勵:30萬金幣 獎勵發送:4/23 陸續發送  

Comment 195

 • CN_Yasuo LV.1 Mootie Apr 18, 2020, 11:47 PM

  ID:bqdi1tb0ullp

 • Ju Hu LV.11 Chief Apr 18, 2020, 11:47 PM

  bqxgudzddj47

 • gamer823743308 LV.2 Lurker Apr 18, 2020, 11:49 PM

  ID:c1md8jaeiyni

 • CN_Yasuo LV.1 Mootie Apr 18, 2020, 11:52 PM

  ID:bqdi1tb0ullp

 • gamer798728718 LV.2 Lurker Apr 19, 2020, 12:05 AM

  ID:bwfx79agszzo

 • gamer298359668 LV.2 Lurker Apr 19, 2020, 04:48 AM

  ID:btbx4x9sqvpg

 • 李老八 LV.2 Lurker Apr 19, 2020, 10:45 AM

  ID:bqhn0zlslub7

 • 白将军 LV.2 Lurker Apr 19, 2020, 11:14 AM

  ID:c0zmh9azp2g5

 • gamer793742258 LV.2 Lurker Apr 19, 2020, 11:22 AM

  ID: bqcbx9tf5j3i

 • QiuYanz LV.2 Lurker Apr 19, 2020, 11:26 AM

  c1o489cbe0wa

 • gamer478168679 LV.6 Nomad Apr 19, 2020, 11:39 AM

  账号ID:bqucmvlto139

 • gamer478168679 LV.6 Nomad Apr 19, 2020, 11:46 AM

  账号ID:bqucmvlto139

 • gamer478168679 LV.6 Nomad Apr 19, 2020, 11:47 AM

  账号ID:bqucmvlto139

 • gamer181519363 LV.4 Lurker Apr 19, 2020, 11:52 AM

  id:bqr1hmp2vb73

 • gamer113006018 LV.6 Nomad Apr 19, 2020, 02:47 PM

  ID:bqu7m2khkzx6

12345678910
Home