CM Child LV.22 GameManager
Apr 16, 2020, 02:33 PM 2,748 read

🎨畫我黛娜

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 1

是的,Child造型才剛結束又要各位來畫圖了✏✏ 這次的女神黛娜來給她美容一下吧! 請上傳您的創作以及帳戶id喔 所有成功完成作品的捧油都可以獲得30萬金幣的懸賞   作業畫圖紙在這👇

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 3

  活動期間:4/16~4/22 23:59(UTC+0) 獎勵:30萬金幣 獎勵發送:4/23 陸續發送  

Comment 195

 • Noire LV.13 Chief Apr 16, 2020, 05:17 PM

  帳戶id:bql4dmb06b6n

 • 謝明均 LV.3 Lurker Apr 16, 2020, 05:58 PM

  ID: brj76winrn6l

 • yh3328 LV.6 Nomad Apr 16, 2020, 05:59 PM

  id:bvi8cagsbkls

 • gamer846605487 LV.7 Nomad Apr 16, 2020, 06:03 PM

  bvlez0qy8lmm

 • gamer979943842 LV.2 Lurker Apr 16, 2020, 06:41 PM

  ID: byiri88ro1w3

 • ansonlee LV.3 Lurker Apr 16, 2020, 06:48 PM

  id:brdbegky9vi3

 • YULE OU LV.4 Lurker Apr 16, 2020, 07:14 PM

  ID: bqydawsv28rc

 • 张涛 LV.5 Lurker Apr 16, 2020, 07:14 PM

  ID bw9uvj7pd52w

 • gamer782912693 LV.18 Sage Apr 16, 2020, 07:37 PM

  ID:bqc82o5fb275

 • Gamer3456789 LV.12 Chief Apr 16, 2020, 08:00 PM

  ID : bsov7n0jmygf

 • Re_jean小菜雞 LV.8 Nomad Apr 16, 2020, 08:15 PM

  Id:bqdgx0atv97f

 • luosi LV.3 Lurker Apr 16, 2020, 08:20 PM

  帳戶ID:bz1nnfdbrmkd

 • 阿雨 LV.2 Lurker Apr 16, 2020, 08:55 PM

  I'd:br8a1bb2evac

 • AChanger LV.2 Lurker Apr 16, 2020, 09:16 PM

  ID:bqfftjq76gfi

 • immrr LV.1 Mootie Apr 16, 2020, 09:21 PM

  ID:bqsjeva4bq82

12345678910
Home