CM Child LV.22 GameManager
Apr 16, 2020, 02:33 PM 2,749 read

🎨畫我黛娜

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 1

是的,Child造型才剛結束又要各位來畫圖了✏✏ 這次的女神黛娜來給她美容一下吧! 請上傳您的創作以及帳戶id喔 所有成功完成作品的捧油都可以獲得30萬金幣的懸賞   作業畫圖紙在這👇

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 3

  活動期間:4/16~4/22 23:59(UTC+0) 獎勵:30萬金幣 獎勵發送:4/23 陸續發送  

Comment 195

 • 鸡屁股 LV.5 Lurker Apr 16, 2020, 09:27 PM

  ID:bx31oxlvvp8l

 • MyHotGirl LV.5 Lurker Apr 16, 2020, 09:38 PM

  ID:bqg0h7tifga7

 • Miyalili LV.26 Hero Apr 16, 2020, 10:15 PM

  id:bqk1c0f8gqy0

 • 蕭澤鐵 LV.16 Sage Apr 16, 2020, 10:39 PM

  bqrietawzn12

 • KENTANG LV.7 Nomad Apr 16, 2020, 11:21 PM

  ID:br1g0zvzxi6x

 • Zzzx LV.7 Nomad Apr 16, 2020, 11:37 PM

  ID: brafrtl9mqqo

 • Czekras Voyce LV.12 Hunter Apr 17, 2020, 12:02 AM

  id:bqkcqi2ldfby

 • Cheher LV.4 Lurker Apr 17, 2020, 12:06 AM

  ID:bqbt3tj1mhve

 • aoeu LV.5 Lurker Apr 17, 2020, 12:16 AM

  id:br4l0pcfrs8d

 • Mdfk LV.3 Lurker Apr 17, 2020, 12:17 AM

  id: by3tozve6xep

 • Rhis Az LV.4 Lurker Apr 17, 2020, 12:19 AM

  ID:bzqilweso77w

 • Sajio LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 12:28 AM

  id:bqbr6ifo4xrz

 • GeminiFOX LV.6 Nomad Apr 17, 2020, 12:57 AM

  ID:bqbsizobzry8

 • gamer934500743 LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 01:18 AM

  ID bqf23vwg1ld6

 • NO NAME verified Apr 17, 2020, 02:43 AM

  ID: bzq4cn3hkee1

12345678910
Home