CM Child LV.22 GameManager
Apr 16, 2020, 02:33 PM 2,749 read

🎨畫我黛娜

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 1

是的,Child造型才剛結束又要各位來畫圖了✏✏ 這次的女神黛娜來給她美容一下吧! 請上傳您的創作以及帳戶id喔 所有成功完成作品的捧油都可以獲得30萬金幣的懸賞   作業畫圖紙在這👇

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 3

  活動期間:4/16~4/22 23:59(UTC+0) 獎勵:30萬金幣 獎勵發送:4/23 陸續發送  

Comment 195

 • 劍下遊魂 LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 12:38 PM

  ID:bqburuqkqps6

 • Alan chen LV.6 Nomad Apr 17, 2020, 12:57 PM

  帳號:bqecuo12e7an

 • 古靜 LV.5 Lurker Apr 17, 2020, 01:07 PM

  ID:bym3r9a0te4w

 • bing LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 01:54 PM

  ID-bqvldxvd9fny

 • 101 % LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 03:24 PM

  bvr7ju5hqwpw

 • Claudius LV.1 Mootie Apr 17, 2020, 03:25 PM

  ID: byz98arpzpca

 • 愛喝茶的貓 LV.6 Nomad Apr 17, 2020, 03:31 PM

  ID:bup00bhq5pb4

 • Ogao' LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 03:36 PM

  ID:c17iw2rzbu6a

 • Mikuya LV.4 Lurker Apr 17, 2020, 03:42 PM

  ID:br26rbg18oxb

 • 宥宥 LV.2 Lurker Apr 18, 2020, 12:11 AM

  不好意思,這個圖是我畫的哦owo

 • wsnd^^ LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 03:44 PM

  ID:bxnswuqdbm76

 • bala LV.6 Nomad Apr 17, 2020, 04:47 PM

  ID: bqenon4675fd

 • 我俏丽嘛 LV.1 Mootie Apr 17, 2020, 04:48 PM

  ID:c1dvxrwekehm

 • gamer700331044 LV.1 Mootie Apr 17, 2020, 04:53 PM

  ID:bqp2eqv8tspb

 • LittleLuo586 LV.1 Mootie Apr 17, 2020, 05:48 PM

  ID:br3nmajy20zg

 • monica LV.15 Chief Apr 17, 2020, 06:00 PM

  ID:bwyn9nm1mn7o

12345678910
Home