CM Child LV.22 GameManager
Apr 16, 2020, 02:33 PM 2,748 read

🎨畫我黛娜

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 1

是的,Child造型才剛結束又要各位來畫圖了✏✏ 這次的女神黛娜來給她美容一下吧! 請上傳您的創作以及帳戶id喔 所有成功完成作品的捧油都可以獲得30萬金幣的懸賞   作業畫圖紙在這👇

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 3

  活動期間:4/16~4/22 23:59(UTC+0) 獎勵:30萬金幣 獎勵發送:4/23 陸續發送  

Comment 195

 • gamer862197635 LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 07:48 PM

  ID bqs93mk52v1n

 • 射爆怪 LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 08:18 PM

  账号ID:c16m78y23g0k

 • 黄克强 LV.2 Lurker Apr 17, 2020, 09:46 PM

  id: bt30tuxu5k0a

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Apr 17, 2020, 10:07 PM

  ID bqchcn69nurd

 • sxooxs LV.8 Nomad Apr 17, 2020, 11:05 PM

  帳號:bqbn5sigqib8

 • =口 LV.1 Mootie Apr 17, 2020, 11:43 PM

  ID:c0xt07esuca8

 • BeckPackie LV.17 Mootiversary! Apr 17, 2020, 11:52 PM

  ID:bqdh0y0cxpc7

 • heyimcy LV.3 Lurker Apr 17, 2020, 11:55 PM

  ID:bqdmxu5gf3dl

 • chou LV.5 Lurker Apr 18, 2020, 12:00 AM

  ID: c1sacn2dq7zx

 • gamer184554996 LV.4 Lurker Apr 18, 2020, 12:00 AM

  bz61d8813k3g

 • gamer200908947 LV.3 Lurker Apr 18, 2020, 12:33 AM

  ID:brf4q73x31tp

 • gamer200908947 LV.3 Lurker Apr 18, 2020, 12:33 AM

  ID:brf4q73x31tp

 • KEMT31077400 LV.2 Lurker Apr 18, 2020, 12:43 AM

  id: c1j6hfg9aqi9

 • Orange LV.3 Lurker Apr 18, 2020, 08:10 AM

  ID:br080gvugb8b

 • 江秉洲 LV.3 Lurker Apr 18, 2020, 10:24 AM

  id:bqlrywo01wmj

12345678910
Home