CM Child LV.22 GameManager
Apr 16, 2020, 02:33 PM 2,748 read

🎨畫我黛娜

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 1

是的,Child造型才剛結束又要各位來畫圖了✏✏ 這次的女神黛娜來給她美容一下吧! 請上傳您的創作以及帳戶id喔 所有成功完成作品的捧油都可以獲得30萬金幣的懸賞   作業畫圖紙在這👇

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🎨畫我黛娜 image 3

  活動期間:4/16~4/22 23:59(UTC+0) 獎勵:30萬金幣 獎勵發送:4/23 陸續發送  

Comment 195

 • 娇娇 LV.2 Lurker Apr 18, 2020, 10:36 AM

  bqpnzc6tqgez

 • 鯽魚 LV.15 Chief Apr 18, 2020, 11:27 AM

  brl1khylfy5i

 • jiejun LV.3 Lurker Apr 18, 2020, 11:32 AM

  brd15xpo3jvr

 • opendy LV.1 Mootie Apr 18, 2020, 12:30 PM

  ID:c0yn6f0980c6

 • Chung Ching Yu LV.9 Nomad Apr 18, 2020, 02:05 PM

  DC: bvy487p0shq2

 • gamer655560672 LV.1 Mootie Apr 18, 2020, 02:34 PM

  ID:bqbus6s23i7r
  叫我接頭霸王!

 • NO NAME verified Apr 18, 2020, 04:06 PM

  bqco7mr3dsma

 • Huhu Osczr LV.2 Lurker Apr 18, 2020, 04:07 PM

  br59o10ohok2

 • Centaurea LV.4 Lurker Apr 18, 2020, 05:05 PM

  ID:bqhcy8rt1fmn

 • bssyts58shbf LV.3 Lurker Apr 18, 2020, 05:43 PM

  ID:bssyts58shbf
  "ha↑ ha↑ ha↑ ha↑ ha↑"

 • 余峰 LV.2 Lurker Apr 18, 2020, 06:51 PM

  ID:bx1l0lg95hcu

 • gamer468191275 LV.2 Lurker Apr 18, 2020, 07:53 PM

  bxhj6izbbf26

 • oreki LV.13 The Best Apr 18, 2020, 09:57 PM

  ID:bwmrudvyptbu

 • Ju Hu LV.11 Chief Apr 18, 2020, 11:46 PM

  bqbqs8nod59n

 • CN_Yasuo LV.1 Mootie Apr 18, 2020, 11:47 PM

  ID:bqdi1tb0ullp

12345678910
Home