CM Child LV.22 GameManager
May 26, 2020, 02:02 PM 1,416 read

🍸希琵的雞尾酒配方大公開

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🍸希琵的雞尾酒配方大公開 image 5

希琵的回憶酒吧常客上門拜訪,備受好評的魔性雞尾酒配方大公開! 在影片下方留言告訴希琵你想知道的其他雞尾酒配方+帳號ID就可以獲得30萬金幣喔!🎁🎁   https://youtu.be/Gx11kdDXq2Q

  活動期間:5/26~6/2 23:59 獎勵內容:30萬金幣 獎勵發送:6/4

Comment 97

 • gamer721680980 LV.2 Lurker May 26, 2020, 11:27 PM

  Mojito

  Id: bqddjbih5ywb

 • 龟波功 LV.13 Chief May 26, 2020, 02:24 PM

  想知道维斯珀马提尼鸡尾酒(Vesper Martini)配方
  id:bqbwfccyah6i

 • lambda LV.11 Chief May 26, 2020, 02:30 PM

  应该是youtobe的活动哦

 • bqbm1589q3bx LV.6 Nomad May 26, 2020, 02:54 PM

  蓝色盛典+冰火之歌,比例1:1
  bqbm1589q3bx

  好吧,我瞎编的。

 • HonGYin_Z LV.4 Lurker May 26, 2020, 03:11 PM

  鸡尾酒曼哈顿
  帳號ID:c0fq5ana0v1w

 • zhen zhao LV.3 Lurker May 26, 2020, 03:36 PM

  玛格丽特鸡尾酒的配方
  id:bpdwj0k1cdqx

 • monica LV.15 Chief May 26, 2020, 06:19 PM

  long island iced tea
  ID: bwyn9nm1mn7o

 • Ping Cheng LV.10 Nomad May 26, 2020, 06:20 PM

  長島冰茶
  id: brn49zmdu98n

 • Lyp0754 LV.2 Lurker May 26, 2020, 06:22 PM

  玛格丽特鸡尾酒的配方
  id:bx4vpb5ug5xp

 • Lyp0754 LV.2 Lurker May 26, 2020, 06:22 PM

  玛格丽特鸡尾酒的配方
  id:bx4vpb5ug5xp

 • Lyp0754 LV.2 Lurker May 26, 2020, 06:23 PM

  玛格丽特鸡尾酒的配方
  id:bx4vpb5ug5xp

 • 鯽魚 LV.15 Chief May 26, 2020, 07:37 PM

  ID:brl1khylfy5i
  brl1khylfy5i
  (欸不是,我還不能喝酒啊

 • gamer782912693 LV.17 Sage May 26, 2020, 07:46 PM

  血腥瑪麗(Bloody Mary)
  ID:bqc82o5fb275

 • 初月碳 LV.15 Chief May 26, 2020, 09:40 PM

  这活动好西式啊,亚洲地区这一块儿大多数人都不喝鸡尾酒吧。。

 • Despacito123 LV.5 Midnight Kiss May 26, 2020, 10:35 PM

  玛格丽特鸡尾酒
  id:bqbl5i3ko887

 • gamer582106657 LV.8 Nomad May 26, 2020, 10:38 PM

  瑪格麗特
  ID:brkkxqtc8vdi

1234567
Home