CM Child LV.22 GameManager
Jun 1, 2020, 02:11 PM 3,099 read

🙏向惡魔祈禱666

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🙏向惡魔祈禱666 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🙏向惡魔祈禱666 image 2

終於....惡魔的6月6號即將到來了   在這惡魔之日,魯弗斯又會犯下甚麼惡行呢?   在這個惡魔之日,魯弗斯突然願意聽取人類的願望     但是,跟惡魔交易還是必須付出代價的     請在下方留言,獻上任何包含666的祭品,向魯弗斯交換願望吧       🔹活動期間:6/1~6/5 23:59(UTC+0)   🔹活動內容:參考範例,成功許願的人超過666名時發送全服獎勵   🔹範例: ✅我會每天爬666個階梯上班 ✅我會666天不喝含糖飲料   🔹獎勵:惡魔的幸運幣*1   🔹獎勵發送:6/6 06:00(UTC+0)  

Comment 203

 • WPC LV.4 Lurker Jun 1, 2020, 02:51 PM

  我會中午小睡666秒

 • 薛嘉豪 LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 02:53 PM

  我會睡覺666天

 • chichi LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 03:03 PM

  我會在666天變超有錢

 • aoeu LV.5 Lurker Jun 1, 2020, 03:08 PM

  我会666天每天玩dc

 • 李鉢興 LV.1 Mootie Jun 1, 2020, 03:11 PM

  我會666天連續玩DC

 • SKTWoIf LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 03:12 PM

  我會666天都會都玩命運之子

 • 张涛 LV.5 Lurker Jun 1, 2020, 03:12 PM

  我今天至少还要玩666秒手机

 • lambda LV.11 Chief Jun 1, 2020, 03:18 PM

  我会66.6天找到nice的工作

 • 龟波功 LV.13 Chief Jun 1, 2020, 03:24 PM

  我會666天喝含糖飲料

 • bqbm1589q3bx LV.6 Nomad Jun 1, 2020, 03:31 PM

  每天手冲666次

 • HankHanson LV.1 Mootie Jun 1, 2020, 03:31 PM

  我會睡666天

 • Dawn_z LV.7 Nomad Jun 1, 2020, 03:51 PM

  我會玩666天命運之子

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Jun 1, 2020, 03:56 PM

  666該走的快走

 • Byron Ding LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 04:02 PM

  666天之後發財

 • peter wu LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 04:04 PM

  我会666年不熬夜

12345678910
Home