CM Child LV.22 GameManager
Jun 1, 2020, 02:11 PM 3,095 read

🙏向惡魔祈禱666

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🙏向惡魔祈禱666 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🙏向惡魔祈禱666 image 2

終於....惡魔的6月6號即將到來了   在這惡魔之日,魯弗斯又會犯下甚麼惡行呢?   在這個惡魔之日,魯弗斯突然願意聽取人類的願望     但是,跟惡魔交易還是必須付出代價的     請在下方留言,獻上任何包含666的祭品,向魯弗斯交換願望吧       🔹活動期間:6/1~6/5 23:59(UTC+0)   🔹活動內容:參考範例,成功許願的人超過666名時發送全服獎勵   🔹範例: ✅我會每天爬666個階梯上班 ✅我會666天不喝含糖飲料   🔹獎勵:惡魔的幸運幣*1   🔹獎勵發送:6/6 06:00(UTC+0)  

Comment 203

 • 涿州翼德张 LV.10 Nomad Jun 1, 2020, 05:50 PM

  我会氪666金

 • 藍燄 LV.5 Lurker Jun 1, 2020, 06:15 PM

  我會666秒不喝酒

 • 陳尚偉 LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 06:16 PM

  我會連續666天耍廢

 • gamer782912693 LV.17 Sage Jun 1, 2020, 06:23 PM

  我會666秒不看手機....

 • cibo LV.12 Chief Jun 1, 2020, 06:36 PM

  我會擁有666隻6星角色

 • 蕭蕭 LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 06:43 PM

  我會乖乖的睡666秒

 • 風語 LV.7 Nomad Jun 1, 2020, 06:48 PM

  我會玩DC666個小時

 • Matte LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 06:49 PM

  我连续健身666天

 • Alan chen LV.6 Nomad Jun 1, 2020, 06:49 PM

  6月6號高雄超過666/1000的投票率!!

 • gamer232530253 LV.3 Lurker Jun 1, 2020, 06:57 PM

  我會666天內找到夢想的工作!

 • Zero丶夕哉 LV.6 Nomad Jun 1, 2020, 07:01 PM

  这次wb我会获得666张五星

 • crazdile LV.20 Creeper Jun 1, 2020, 07:13 PM

  老铁们,我每天给自己双击个666

 • Caflty LV.2 Lurker Jun 1, 2020, 07:30 PM

  我會在666天內交到女友

 • gamer992612182 LV.7 Nomad Jun 1, 2020, 07:36 PM

  我會666天都玩命運之子

 • Gamer3456789 LV.12 Chief Jun 1, 2020, 07:38 PM

  這還用說嗎?當然是666罷韓成功啊!!!

12345678910
Home