CM Child LV.22 GameManager
Jun 1, 2020, 02:11 PM 3,095 read

🙏向惡魔祈禱666

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🙏向惡魔祈禱666 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🙏向惡魔祈禱666 image 2

終於....惡魔的6月6號即將到來了   在這惡魔之日,魯弗斯又會犯下甚麼惡行呢?   在這個惡魔之日,魯弗斯突然願意聽取人類的願望     但是,跟惡魔交易還是必須付出代價的     請在下方留言,獻上任何包含666的祭品,向魯弗斯交換願望吧       🔹活動期間:6/1~6/5 23:59(UTC+0)   🔹活動內容:參考範例,成功許願的人超過666名時發送全服獎勵   🔹範例: ✅我會每天爬666個階梯上班 ✅我會666天不喝含糖飲料   🔹獎勵:惡魔的幸運幣*1   🔹獎勵發送:6/6 06:00(UTC+0)  

Comment 203

 • gamer980102002 LV.1 Mootie Jun 2, 2020, 02:19 PM

  我會努力朝年薪666萬元前進

 • Saiki1421 LV.13 Chief Jun 2, 2020, 02:44 PM

  我會每天走666步以上

 • Ju Hu LV.11 Chief Jun 2, 2020, 02:44 PM

  我會666 的睡大頭覺

 • gamer749313427 LV.3 Lurker Jun 2, 2020, 02:46 PM

  我會666天不交女朋友

 • LLuuxx LV.18 Sage Jun 2, 2020, 03:03 PM

  我会在666秒后得到 惡魔的幸運幣一枚

 • gamer181519363 LV.4 Lurker Jun 2, 2020, 03:23 PM

  我会666年健康快乐~

 • chou LV.5 Lurker Jun 2, 2020, 03:46 PM

  我會連續666天都抽中5星角色 😀

 • olaola LV.4 Lurker Jun 2, 2020, 03:51 PM

  我会每天看666秒的电视

 • 阑斯洛特 LV.2 Lurker Jun 2, 2020, 04:11 PM

  666个钻石给点

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Jun 2, 2020, 04:13 PM

  666紅石也是可以 ^0^

 • wushuang LV.3 Lurker Jun 2, 2020, 04:14 PM

  我會睡覺666天

 • KBOY LV.1 Mootie Jun 2, 2020, 04:15 PM

  我會連續玩命運之子666個世紀

 • brz06b0mv05j LV.9 Nomad Jun 2, 2020, 04:23 PM

  我会666年都在线

 • MilkyDeluxe LV.1 Mootie Jun 2, 2020, 04:40 PM

  我每个月成交666单生意!

 • gamer543838382 LV.2 Lurker Jun 2, 2020, 04:54 PM

  我會666天每天玩DC

 • Alan_ LV.2 Lurker Jun 2, 2020, 06:29 PM

  我会中奖666w

12345678910
Home