CM Child LV.22 GameManager
Jul 16, 2020, 02:03 PM 2,229 read

💬命運之子:經典語綠分享活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 2

"愛會改變,但命運卻不會"—伊菲斯(秘密新娘)  

命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 4

"如果你真的想謝我,那就活下來吧"–麗莎(消失的雙子)       命運之子裡有著許多經典的劇情,相信各位耳熟能詳。   🎬請推薦您印象最深刻的經典畫面或台詞吧!       將經典場面的"截圖"和"帳戶ID"上傳至活動頁即可領取獎勵喔🎁🎁   *在夜世界>回憶酒吧中可查看各種劇情故事   *包括劇情、Child對話、溫泉台詞皆可參加喔     例: a1b2c3d4e5 // 為了讓善行得以實現,有時也得行必要之惡—弗雷

命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 6

    ✅活動期間:7/16~7/22 23:59(UTC+0)   ✅參加獎勵:金幣30萬   ✅獎勵發送:7/27

Comment 163

 • Day and Night LV.13 Chief Jul 16, 2020, 03:01 PM

  br0j25yz5dqp

 • NO NAME verified Jul 16, 2020, 02:55 PM

  bqco7mr3dsma

 • 林小民 LV.11 Chief Jul 16, 2020, 09:34 PM

  bqxpof67a90r

 • CM Child LV.22 GameManager Jul 22, 2020, 11:52 AM

  👀大家快看

 • gamer102654470 LV.5 Lurker Jul 17, 2020, 08:52 PM

  ID:bqj44l31jyjn

 • 龍龍九 LV.17 Sage Jul 16, 2020, 03:22 PM

  iID:bslop9qmr7pv

 • 阿左 LV.15 Chief Jul 16, 2020, 05:44 PM

  bzx72p56p8fp // 我本來就很帥,現在又更帥了。

 • gamer113006018 LV.6 Nomad Jul 16, 2020, 10:16 PM

  bqu7m2khkzx6 // 只要你需要,我永遠都在

 • heyimcy LV.3 Lurker Jul 16, 2020, 10:31 PM

  bqdmxu5gf3dl // 生命始於相遇,終於分離,洛洛。

  by一本正經講幹話的歐洛拉王

 • 夏日游海 LV.7 Nomad Jul 17, 2020, 12:00 AM

  bqetrscmitmw

 • 龟波功 LV.13 Chief Jul 17, 2020, 11:26 PM

 • gamer544522683 LV.2 Lurker Jul 18, 2020, 08:25 PM

  bquam7ce2g8s

 • Miyalili LV.26 Hero Jul 16, 2020, 03:24 PM

  bqk1c0f8gqy0//消除了一个烦恼,又跑出来了一个。

 • CM Child LV.22 GameManager Jul 16, 2020, 05:08 PM

  這就是人蔘啊

 • 星星知我心 LV.6 Nomad Jul 16, 2020, 04:26 PM

  c30espk8li6j// 我拒絕如此無意義的人生!我將成為你們這些迷失之魂的榜樣!-庫巴巴

 • Ju Hu LV.11 Chief Jul 16, 2020, 04:56 PM

  bqbqs8nod59n //

 • 小燈泡 LV.5 Lurker Jul 16, 2020, 05:31 PM

  ID: br33yqr3ndp5

12345678910
Home