CM Child LV.22 GameManager
Jul 16, 2020, 02:03 PM 2,193 read

💬命運之子:經典語綠分享活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 2

"愛會改變,但命運卻不會"—伊菲斯(秘密新娘)  

命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 4

"如果你真的想謝我,那就活下來吧"–麗莎(消失的雙子)       命運之子裡有著許多經典的劇情,相信各位耳熟能詳。   🎬請推薦您印象最深刻的經典畫面或台詞吧!       將經典場面的"截圖"和"帳戶ID"上傳至活動頁即可領取獎勵喔🎁🎁   *在夜世界>回憶酒吧中可查看各種劇情故事   *包括劇情、Child對話、溫泉台詞皆可參加喔     例: a1b2c3d4e5 // 為了讓善行得以實現,有時也得行必要之惡—弗雷

命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 6

    ✅活動期間:7/16~7/22 23:59(UTC+0)   ✅參加獎勵:金幣30萬   ✅獎勵發送:7/27

Comment 163

 • LV.10 Nomad Jul 20, 2020, 07:01 PM

  bqrunbzbl8tz // 我就讓你們見識見識我到底是不是大人! ─ 瑪莉‧蘿絲

  (續情節台詞)最後,瑪莉是個成熟大人這件事,我透過這附身軀實實在在地『體』會到了...

 • WPC LV.4 Lurker Jul 22, 2020, 12:09 AM

  brlvwxlf3ibt

 • Ju Hu LV.11 Chief Jul 16, 2020, 05:01 PM

  bqxgudzddj47 //

 • 涿州翼德张 LV.10 Nomad Jul 16, 2020, 05:27 PM

  brv321pta72z//你可得付我钱啊

 • 林俊瀚 LV.2 Lurker Jul 16, 2020, 05:39 PM

  c1q0lukkx3n1

 • brz06b0mv05j LV.9 Nomad Jul 16, 2020, 05:49 PM

  brz06b0mv05j //这次由我挺身保护别人吧

 • 麻悠悠 LV.16 Sage Jul 16, 2020, 06:27 PM

  c2wsi2yjy9wd

 • Gamer3456789 LV.12 Chief Jul 16, 2020, 06:30 PM

  ID : bsov7n0jmygf

 • 劉心智 LV.22 S Jul 16, 2020, 06:35 PM

  調皮的戴C
  ID:bqbtatofmynj

 • CM Child LV.22 GameManager Jul 17, 2020, 02:26 PM

  ?????

 • 劉心智 LV.22 S Jul 23, 2020, 03:55 AM

  (╬☉д⊙)⊰⊹ฺ

 • gamer833288640 LV.2 Lurker Jul 16, 2020, 07:00 PM

  bqpddzlnlci3//我只想要不管我做甚麼事情都可以被原諒。

 • 陳尚偉 LV.2 Lurker Jul 16, 2020, 07:04 PM

  bz4966kp10ok

 • Rhis Az LV.4 Lurker Jul 16, 2020, 07:28 PM

  ID:bzqilweso77w

 • gamer803751311 LV.3 Lurker Jul 16, 2020, 07:38 PM

  bqu7oy7kz6z7

 • Asphyxia LV.3 Lurker Jul 16, 2020, 07:56 PM

  bqbxp6saw3h0

 • gamer767071758 LV.2 Lurker Jul 16, 2020, 08:05 PM

  bqitvwk8q5ub

12345678910
Home