CM Child LV.22 GameManager
Jul 16, 2020, 02:03 PM 2,193 read

💬命運之子:經典語綠分享活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 1
命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 2

"愛會改變,但命運卻不會"—伊菲斯(秘密新娘)  

命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 4

"如果你真的想謝我,那就活下來吧"–麗莎(消失的雙子)       命運之子裡有著許多經典的劇情,相信各位耳熟能詳。   🎬請推薦您印象最深刻的經典畫面或台詞吧!       將經典場面的"截圖"和"帳戶ID"上傳至活動頁即可領取獎勵喔🎁🎁   *在夜世界>回憶酒吧中可查看各種劇情故事   *包括劇情、Child對話、溫泉台詞皆可參加喔     例: a1b2c3d4e5 // 為了讓善行得以實現,有時也得行必要之惡—弗雷

命運之子: 歷史新聞/活動 - 💬命運之子:經典語綠分享活動 image 6

    ✅活動期間:7/16~7/22 23:59(UTC+0)   ✅參加獎勵:金幣30萬   ✅獎勵發送:7/27

Comment 163

 • NO NAME verified Jul 21, 2020, 06:32 AM

  bzq4cn3hkee1

 • Zzzx LV.7 Nomad Jul 21, 2020, 09:01 AM

  brafrtl9mqqo

 • Evan Chris LV.3 Lurker Jul 21, 2020, 09:59 AM

  bqiousjpkedz // 我寧願回去睡覺......

 • 夏目live LV.2 Lurker Jul 21, 2020, 11:56 AM

  br6ro7tk7i6r

 • Lunatic LV.5 Lurker Jul 21, 2020, 07:36 PM

  ID: bqcg9jmaw5py

 • Gundam Cheng LV.4 Lurker Jul 21, 2020, 08:17 PM

  id:bqgwjxz978qr

 • Noire LV.13 Chief Jul 21, 2020, 11:28 PM

  bql4dmb06b6n // 唉,我到底什麽時候才能擺脫這種流浪的生活呢?我想有個屬於自己的地方!我的努力到底什麼時候才能得到回報?

 • CM Child LV.22 GameManager Jul 22, 2020, 11:51 AM

  我的水晶💎到底甚麼時候才抽的5⭐

 • 江秉洲 LV.3 Lurker Jul 21, 2020, 11:54 PM

  id:bqlrywo01wmj

 • Ame Nagisa LV.21 S Jul 22, 2020, 12:58 AM

  果然还是这个了吧😂
  ID: bt84kjw3p25g

 • chou LV.5 Lurker Jul 22, 2020, 02:21 AM

  c1sacn2dq7zx

 • Hitagi LV.2 Lurker Jul 22, 2020, 11:32 AM

  ID: bqtmr455hak2
  左思右想,也没有比这个更让人心情激动的了

 • zhang liang LV.1 Mootie Jul 22, 2020, 12:26 PM

  bqbmq1ocfe74

 • gamer913110578 LV.3 Lurker Jul 22, 2020, 01:02 PM

  ID : br6zzs1vualm
  哼哼終於回到人界了

 • gamer859822818 LV.3 Lurker Jul 22, 2020, 03:04 PM

  byzbhhiv011t // 1%的勇氣和99%的努力!

 • sxooxs LV.8 Nomad Jul 22, 2020, 03:10 PM

  ID:bqbn5sigqib8

12345678910
Home