CM Child LV.22 GameManager
Jul 23, 2020, 05:26 PM 2,903 read

⚜諸神強襲x攻略王(神射手比利)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚜諸神強襲x攻略王(神射手比利) image 1

這次的諸神強襲BOSS是💦水屬性干擾型的比利 該用甚麼陣容才能擊退水戰達人比利呢,請各位推薦您的最佳隊伍吧!   🔸活動內容:推薦攻擊本次諸神強襲BOSS的最佳陣容(加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   🔸活動期間:7/23~8/6 23:59(UTC+0)   🔸參加獎勵:3-5★Child10x 召喚券1張   🔸加碼獎勵:超過200則攻略分享時再送全部玩家煉成術式變更券1張   🔸獎勵發送: 8/10 陸續發放   已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔 諸神強襲單殺活動⏩ https://bit.ly/2WQYOn0      

Comment 187

 • hylaaaa LV.3 Lurker Jul 24, 2020, 03:54 PM

  bqhdenznm7i9

 • DaLaoQueen LV.5 Lurker Jul 24, 2020, 03:58 PM

  ID:c4bnlr3fow0f

 • Linynn LV.12 Chief Jul 24, 2020, 04:53 PM

  ID:bqbpq5oudop4

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Jul 24, 2020, 05:14 PM

  ID bqchcn69nurd

  先這樣吧 沃丹抽不到只能+2

 • Alfie Ng LV.3 Lurker Jul 24, 2020, 06:27 PM

  POWER OF AUTO ~
  ID : bqctpmfh55dt

 • gamer767071758 LV.2 Lurker Jul 24, 2020, 06:30 PM

  bqitvwk8q5ub

 • HonGYin_Z LV.4 Lurker Jul 24, 2020, 06:42 PM

  ID:c0fq5ana0v1w

 • Ju Hu LV.11 Chief Jul 24, 2020, 07:00 PM

  bqbqs8nod59n

 • Ju Hu LV.11 Chief Jul 24, 2020, 07:00 PM

  bqxgudzddj47

 • gamer296320383 LV.9 Nomad Jul 24, 2020, 07:20 PM

  ID: bquhmyut174k

 • gamer113006018 LV.6 Nomad Jul 24, 2020, 07:34 PM

  bqu7m2khkzx6

 • 阿左 LV.16 Sage Jul 24, 2020, 07:58 PM

  ID : bzx72p56p8fp
  萌新練度還不夠⋯

 • chou LV.5 Lurker Jul 24, 2020, 08:03 PM

  c1sacn2dq7zx

 • Zzzx LV.7 Nomad Jul 24, 2020, 08:16 PM

  id : brafrtl9mqqo

 • KENTANG LV.7 Nomad Jul 24, 2020, 08:41 PM

  br1g0zvzxi6x

12345678910
Home