CM Child LV.22 GameManager
Sep 17, 2020, 02:43 PM 2,329 read

✏設計梅杜莎的新紋身🐉

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ✏設計梅杜莎的新紋身🐉 image 1

梅杜莎的性感美背加上了招牌龍紋身,果然帶了滿滿的殺氣啊   請發揮您的創意替梅杜莎設計新的紋身吧!   🔴活動內容:請替梅杜莎設計新的紋身,上傳作品和帳戶ID回文到此篇活動文章裡,參加即可獲得獎勵喔。   🟠活動期間:9/17~9/27 23:59   🟡獎勵:重生點數6萬點   🟢獎勵發送:9/29 陸續發送   🟢活動用紙(下載活動用紙圖片即可進行創作)

命運之子: 歷史新聞/活動 - ✏設計梅杜莎的新紋身🐉 image 5

Comment 169

 • oreki LV.13 The Best Sep 17, 2020, 03:43 PM

  id:bwmrudvyptbu
  手机不行,只能整个烂活了😢

 • gamer859822818 LV.3 Lurker Sep 17, 2020, 05:03 PM

  id:byzbhhiv011t

 • Tyler Wen LV.7 Nomad Sep 17, 2020, 05:08 PM

  ID:c3e6pclrp74v

 • 蕭澤鐵 LV.16 Sage Sep 17, 2020, 05:12 PM

  ID: bqrietawzn12
  隨手P個,請笑納

 • Xcaicy LV.19 Professional Noob Sep 17, 2020, 05:22 PM

  ID:brckomngvi4g
  紋了個蝴蝶和玫瑰~

 • saltmei LV.16 Sage Sep 17, 2020, 05:35 PM

  帳號:bqcgm5bpr17h

 • Roy Yiu LV.5 Lurker Sep 17, 2020, 05:58 PM

  id: br6hxc6i293e

 • yh3328 LV.6 Nomad Sep 17, 2020, 06:01 PM

  bvi8cagsbkls

 • LazyWade LV.8 Nomad Sep 17, 2020, 06:24 PM

  ID : bqq4hje63wsg

 • ravenhill LV.2 Lurker Sep 17, 2020, 06:34 PM

  id:bzguxzt4jlve

 • 藍燄 LV.5 Lurker Sep 17, 2020, 06:52 PM

  Id:bsnqa4jtltkv

 • gamer886304540 LV.13 Chief Sep 17, 2020, 06:53 PM

  ID: bro5kcpjxdss
  獅王吼吼~~XD

 • cibo LV.12 Chief Sep 17, 2020, 07:09 PM

  bqk7l98gz9c8

 • koruchi LV.1 Mootie Sep 17, 2020, 07:21 PM

  ID:bqgqyrsng471

 • 凱恩 LV.5 Lurker Sep 17, 2020, 07:22 PM

  ID:bt7614ld4nxb

12345678910
Home