CM Child LV.22 GameManager
Sep 17, 2020, 02:43 PM 2,329 read

✏設計梅杜莎的新紋身🐉

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ✏設計梅杜莎的新紋身🐉 image 1

梅杜莎的性感美背加上了招牌龍紋身,果然帶了滿滿的殺氣啊   請發揮您的創意替梅杜莎設計新的紋身吧!   🔴活動內容:請替梅杜莎設計新的紋身,上傳作品和帳戶ID回文到此篇活動文章裡,參加即可獲得獎勵喔。   🟠活動期間:9/17~9/27 23:59   🟡獎勵:重生點數6萬點   🟢獎勵發送:9/29 陸續發送   🟢活動用紙(下載活動用紙圖片即可進行創作)

命運之子: 歷史新聞/活動 - ✏設計梅杜莎的新紋身🐉 image 5

Comment 169

 • Noire LV.13 Chief Sep 18, 2020, 04:03 PM

  ID:bql4dmb06b6n

 • Mxxxxxx LV.2 Lurker Sep 18, 2020, 04:21 PM

  AY_Mxx bql94tk3b3w2

 • Yu4739 LV.5 Lurker Sep 18, 2020, 04:32 PM

  ID:bru4rz2le9at

 • pikachu LV.2 Lurker Sep 18, 2020, 04:39 PM

  Id:c5g1m2xcp9f9
  我做了一个啥?

 • chou LV.5 Lurker Sep 18, 2020, 05:09 PM

  c1sacn2dq7zx

 • 陳健佐 LV.7 Nomad Sep 18, 2020, 05:24 PM

  id: bqxvdhm3b0u5

 • FlutteringSytry LV.14 Chief Sep 18, 2020, 05:40 PM

  bqvvf12wdwjq

 • gamer655818775 LV.1 Mootie Sep 18, 2020, 05:51 PM

  id:bqr0a02oau86
  你……听说过侠客行的故事吗?

 • BeckPackie LV.15 Mootiversary! Sep 18, 2020, 06:29 PM

  ID:bqdh0y0cxpc7

 • A YU LV.3 Lurker Sep 18, 2020, 06:57 PM

  帳戶ID:c0b5jwr49kvn

 • Cheher LV.4 Lurker Sep 18, 2020, 08:04 PM

  ID:bqbt3tj1mhve
  Gura:SHAAAAAARK!!!
  WTM、CoCo: AAAAAAAAAAAAAAAAA~!(音量注意!)

 • gamer739719112 LV.3 Lurker Sep 18, 2020, 09:04 PM

  brdbni6bc0p1

 • Czekras Voyce LV.12 Hunter Sep 18, 2020, 09:54 PM

  🆔:bqkcqi2ldfby

 • PhoenixWing LV.2 Lurker Sep 18, 2020, 10:38 PM

  ID bvzml3hz5ow0

 • wayne2538 LV.1 Mootie Sep 18, 2020, 11:05 PM

  九蛇團~

12345678910
Home