CM Child LV.22 GameManager
Sep 17, 2020, 02:43 PM 2,332 read

✏設計梅杜莎的新紋身🐉

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ✏設計梅杜莎的新紋身🐉 image 1

梅杜莎的性感美背加上了招牌龍紋身,果然帶了滿滿的殺氣啊   請發揮您的創意替梅杜莎設計新的紋身吧!   🔴活動內容:請替梅杜莎設計新的紋身,上傳作品和帳戶ID回文到此篇活動文章裡,參加即可獲得獎勵喔。   🟠活動期間:9/17~9/27 23:59   🟡獎勵:重生點數6萬點   🟢獎勵發送:9/29 陸續發送   🟢活動用紙(下載活動用紙圖片即可進行創作)

命運之子: 歷史新聞/活動 - ✏設計梅杜莎的新紋身🐉 image 5

Comment 169

 • gamer113006018 LV.6 Nomad Sep 18, 2020, 11:35 PM

  ID: bqu7m2khkzx6

 • Michel_fata LV.2 Lurker Sep 19, 2020, 12:15 AM

  id:bqcbrtt1o98a
  butterfly's wing

 • pocky ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ LV.19 Sage Sep 19, 2020, 08:27 AM

  id:bqhvyt63i0ln

 • 周廣昀 LV.5 Lurker Sep 19, 2020, 10:54 AM

  ID:c3jx4hb5aihc

 • 鯽魚 LV.15 Chief Sep 19, 2020, 03:22 PM

  brl1khylfy5i
  我覺得不紋身最好看了!不紋身就是最漂亮的紋身!

 • 鯽魚 LV.15 Chief Sep 19, 2020, 03:23 PM

  哈哈抱歉
  我開玩笑的

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Sep 19, 2020, 08:09 PM

  id: bvy487p0shq2

 • gamer846605487 LV.7 Nomad Sep 19, 2020, 08:14 PM

  bvlez0qy8lmm

 • 涿州翼德张 LV.10 Nomad Sep 19, 2020, 09:43 PM

  brv321pta72z
  一个巴掌印,哈哈

 • La Xu LV.5 Lurker Sep 20, 2020, 12:24 AM

  id : bs9dep35hx9v

 • gamer864404705 LV.11 Chief Sep 20, 2020, 02:05 AM

  ID:br5s7y0krvt7

 • yamaha911 LV.11 Chief Sep 20, 2020, 08:18 AM

  ID : bz4144u3a50n

 • Despacito123 LV.5 Midnight Kiss Sep 20, 2020, 02:41 PM

  id:bqbl5i3ko887

 • gamer419265797 LV.5 Lurker Sep 20, 2020, 06:03 PM

  ID: br0xr8ckc2um

 • Roger Smith LV.1 Mootie Sep 20, 2020, 06:52 PM

  butlfa7qwmdt
  尊K討P!!

 • HAN YANG L LV.11 Chief Sep 20, 2020, 08:09 PM

 • HAN YANG L LV.11 Chief Sep 20, 2020, 08:11 PM

  ID : bt8jab6lsw9k

12345678910
Home