CM Child LV.22 GameManager
Sep 17, 2020, 02:43 PM 2,332 read

✏設計梅杜莎的新紋身🐉

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ✏設計梅杜莎的新紋身🐉 image 1

梅杜莎的性感美背加上了招牌龍紋身,果然帶了滿滿的殺氣啊   請發揮您的創意替梅杜莎設計新的紋身吧!   🔴活動內容:請替梅杜莎設計新的紋身,上傳作品和帳戶ID回文到此篇活動文章裡,參加即可獲得獎勵喔。   🟠活動期間:9/17~9/27 23:59   🟡獎勵:重生點數6萬點   🟢獎勵發送:9/29 陸續發送   🟢活動用紙(下載活動用紙圖片即可進行創作)

命運之子: 歷史新聞/活動 - ✏設計梅杜莎的新紋身🐉 image 5

Comment 169

 • Zzzx LV.7 Nomad Sep 20, 2020, 08:18 PM

  ID:brafrtl9mqqo

 • KENTANG LV.7 Nomad Sep 20, 2020, 11:12 PM

  br1g0zvzxi6x

 • Chien Yu Hsuan LV.4 Lurker Sep 21, 2020, 12:02 AM

  bqia24yaq5x3

 • Touth LV.2 Lurker Sep 21, 2020, 01:47 AM

  第一次参加活动,摸下鱼 :)
  游戏帐户ID: c52tuu8vz5bo

 • DaLaoQueen LV.5 Lurker Sep 21, 2020, 09:46 AM

  ID: c4bnlr3fow0f

 • gamer292198787 LV.6 Nomad Sep 21, 2020, 11:13 AM


  ID:byvw6esj60dc

 • Tore LV.6 Nomad Sep 21, 2020, 12:12 PM

  ID: br6ilxxzy2b7

 • jijibiao LV.7 Nomad Sep 21, 2020, 01:07 PM

  游戏账户id:bztvb9zuh09n

 • mimiyaco LV.4 Lurker Sep 21, 2020, 05:04 PM

  ID:bquj5d0qvzwp
  蛇~~蛇蛇蛇

 • gamer803751311 LV.3 Lurker Sep 21, 2020, 06:13 PM

  bqu7oy7kz6z7

 • zydarksky LV.5 Lurker Sep 21, 2020, 06:26 PM

  ID:bqfgkmmkxa9z

 • YMercurial LV.5 Lurker Sep 21, 2020, 06:34 PM

  id: bx3adyhg7ziz
  小猪佩奇身上纹

 • gamer582106657 LV.8 Nomad Sep 21, 2020, 09:14 PM

  ID: brkkxqtc8vdi

 • XJue LV.6 Nomad Sep 22, 2020, 01:38 AM

  ID:byz6zf9y719p

 • gamer671968856 LV.2 Lurker Sep 22, 2020, 12:30 PM

  bvz9m0q4o3jr

  就一顆正確位置的痣XD

12345678910
Home