CM Child LV.22 GameManager
Dec 3, 2020, 05:25 PM 3,904 read

📸點火認證活動+紀念獎勵

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 📸點火認證活動+紀念獎勵 image 1

📸📸📸點火認證活動📸📸📸   請突破Child的極限,嘗試點火至第1階段吧! 將成功點火的Child截圖和帳號id回覆在此活動頁及可領取獎勵喔   ✅活動期間:12/3~12/16 23:59 ✅參加獎勵: 增幅攻擊力核心素材10個 增幅防禦力核心素材10個 增幅敏捷度核心素材10個 增幅暴擊核心素材10個   ✅加碼獎勵:超過100人參加時,再送全體玩家50萬金幣獎勵 ✅獎勵發送:12/22   -------------------------   🎁🎁🎁點火紀念獎勵🎁🎁🎁   赫菲斯托斯送來特別的獎勵,請務必在期限內領取喔!!   🎉獎勵領取期限: 12/3維護後~12/9 23:59   🎉獎勵: 增幅攻擊力核心素材100個 增幅防禦力核心素材100個 增幅敏捷度核心素材100個 增幅暴擊核心素材100個   *請在郵箱中確認  

Comment 320

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Dec 5, 2020, 01:24 AM

  ID: bvy487p0shq2

 • Sacrifr LV.4 Lurker Dec 5, 2020, 01:55 AM

  bqtoxtz2ai16

 • gamer655195853 LV.2 Lurker Dec 5, 2020, 02:32 AM

  id:c0zbv45tp2ze

 • gamer270964476 LV.3 Lurker Dec 5, 2020, 02:47 AM

  ID:brlpotx0z5oi

 • Jimbean LV.3 Lurker Dec 5, 2020, 03:18 AM

  ID: c2f8qxf7xo6x

 • 菜狗 LV.13 Chief Dec 5, 2020, 06:00 AM

  id:c4xhuwkfcqi2

 • Horrible Jay LV.11 Chief Dec 5, 2020, 06:40 AM

  ID: brfjhjxs0qr5

 • fluffy000 LV.6 Nomad Dec 5, 2020, 06:46 AM

  ID:bqhyiume0fai

 • rzt2009 LV.10 Nomad Dec 5, 2020, 07:20 AM

  ID:bqmfiv8tajpe

 • 林小民 LV.11 Chief Dec 5, 2020, 07:58 AM

  bqxpof67a90r

 • TakuyaSyr LV.2 Lurker Dec 5, 2020, 10:04 AM

  id:bqiw9whrcq83

 • 王小汪 LV.5 Lurker Dec 5, 2020, 10:05 AM

  ID c1y8oztz2mj0

 • Zhilin Liang LV.1 Mootie Dec 5, 2020, 10:18 AM

  ID: bqdbcqzufugw

 • Hxz LV.5 Lurker Dec 5, 2020, 10:39 AM

  bqjuv0xhah13

 • zach LV.3 Lurker Dec 5, 2020, 10:42 AM

  ID:bqh80rg1bvq9

12345678910
Home