CM Child LV.22 GameManager
Dec 31, 2020, 03:49 PM 2,658 read

⚔世界王x攻略王(瑪爾斯)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(瑪爾斯) image 1

本次登場的世界王是闇屬性的瑪爾斯   所有用心發表作業的朋友們都可以獲得10連抽召喚券喔!   活動辦法:留言或以影像跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧   別忘了附上帳號ID喔!     <瑪爾斯技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(瑪爾斯) image 3

  活動期間: 12/31~1/11 04:00 (UTC+0)   獎勵: 成功留言發表攻略的玩家3-5★Childx10召喚券   額外獎勵: 超過200則攻略時,再送全體玩家+3工具箱*1   獎勵支付: 1/13號陸續發送  

Comment 191

 • HunHaw LV.10 Nomad Jan 1, 2021, 05:40 PM

  bqc04f8v5054
  大概在4800萬~5900萬之間游移
  只點光狼人跟光情貓的話也可以有大概2500萬~3400萬

 • 風語 LV.7 Nomad Jan 1, 2021, 05:45 PM

  ID:brkmgcgnjx0u

 • NO NAME verified Jan 1, 2021, 06:21 PM

  ID: bzq4cn3hkee1

 • Asphyxia LV.3 Lurker Jan 1, 2021, 07:35 PM

  id: bqbxp6saw3h0

 • wushuang28 LV.2 Lurker Jan 1, 2021, 07:59 PM

  id:bqg0wtlha64m

 • yamaha911 LV.11 Chief Jan 1, 2021, 08:09 PM

  ID: bz4144u3a50n

 • Mopp LV.4 Lurker Jan 1, 2021, 09:14 PM

  c3lm4k5758od

 • gamer235249402 LV.5 Lurker Jan 1, 2021, 10:01 PM

  bu5vafk8c3y0

 • Seven Lin LV.3 Lurker Jan 1, 2021, 10:29 PM

  ID:bu188zue1e8u

 • gamer200908947 LV.3 Lurker Jan 1, 2021, 10:42 PM

  ID:brf4q73x31tp

 • BeckPackie LV.15 Mootiversary! Jan 1, 2021, 11:23 PM

  ID:bqdh0y0cxpc7

 • 祈祈 LV.4 Lurker Jan 1, 2021, 11:25 PM

  ID:bqv4b3nwa6ky

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Jan 2, 2021, 12:06 AM

  ID: bvy487p0shq2 抄作業~ 點火差一階~ 大約二千萬輸出

 • AACUP LV.11 Chief Jan 2, 2021, 12:31 AM

  ID : bxsh4b9fpluz

 • Orange LV.3 Lurker Jan 2, 2021, 12:37 AM

  ID:br080gvugb8b

12345678910
Home