CM Child LV.22 GameManager
Jan 28, 2021, 05:21 PM 2,260 read

⚔世界王x攻略王(赫克特)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(赫克特) image 1

本次登場的世界王是木屬性的赫克特

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(赫克特) image 3

所有用心發表作業的朋友們都可以獲得10連抽召喚券喔!   活動辦法 留言或以影像跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧   別忘了附上帳號ID喔!       活動期間: 1/28~2/7 04:00 (UTC+0)   獎勵: 成功留言發表攻略的玩家3-5★Childx10召喚券   額外獎勵: 超過200則攻略時,再送全體玩家+3工具箱*1   獎勵支付: 2/10 號陸續發送      

Comment 162

 • luhou LV.4 Lurker Jan 31, 2021, 02:22 AM

  id:bs5x9o27mx6i
  前排堆血防,伤害6500万上下浮动

 • ChinaCoronavirus19 LV.2 Lurker Jan 31, 2021, 02:38 AM

  br6hxc6i293e

 • bluette LV.5 Lurker Jan 31, 2021, 10:15 AM

  bqhheh8y4jao

 • Kozma LV.4 Lurker Jan 31, 2021, 10:59 AM

  c7f0kz07k2pe

 • gamer720116989 LV.2 Lurker Jan 31, 2021, 11:46 AM

  ID:bqbr6jkzd3mj

 • Linynn LV.12 Chief Jan 31, 2021, 12:27 PM

  ID:bqbpq5oudop4

 • gamer212883691 LV.9 Nomad Jan 31, 2021, 12:33 PM

  ID:bqw5586wj9gy

 • 老爹 LV.4 Lurker Jan 31, 2021, 12:53 PM

  ID : bqcdab84jmc8

 • LazyWade LV.8 Nomad Jan 31, 2021, 05:13 PM

  ID : bqq4hje63wsg
  抄作業!

 • HSIEH Hong Jia LV.4 Lurker Jan 31, 2021, 05:49 PM

  ID:bqqdi7gyrek0
  6500萬上下 前排血防 不死前排為主

 • LaoTie101 LV.11 Chief Jan 31, 2021, 07:07 PM

  id bqbwua3k6no4

 • uniquewayne LV.12 Chief Jan 31, 2021, 10:20 PM

  brse03mzc5wm

 • gamer296320383 LV.9 Nomad Jan 31, 2021, 10:53 PM

  bquhmyut174k

 • Tore LV.6 Nomad Feb 1, 2021, 01:36 AM

  br6ilxxzy2b7

 • Jizzzz LV.5 Lurker Feb 1, 2021, 09:38 AM

  bqjc9mxmhqdp

12345678910
Home