CM Child LV.22 GameManager
Mar 11, 2021, 03:00 PM 1,160 read

經典鉅作選角活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 經典鉅作選角活動 image 1

羅密歐與茱麗葉....悲慘世界....眾多著名經典鉅作 你希望下個作品由哪一位Child擔綱演出呢? 請留言推薦適合的作品、角色和演出的Child 參加推薦的人越多,就可以獲得謝禮喔!   活動期間:3/11~3/17 23:59 獎勵:超過200人參加時,就送給全部玩家縞瑪瑙20萬個 獎勵發送:3/22  

Comment 31

 • nicole623 LV.9 Nomad Mar 11, 2021, 07:23 PM

  性感的瑪門大人,就白雪公主的公主吧(?

 • KiraTato LV.6 Nomad Mar 11, 2021, 06:29 PM

  让巴里演麦克白里那个预言的巫婆

 • ling LV.11 Chief Mar 11, 2021, 07:16 PM

  是时候让猪皇登场了!

 • gamer782912693 LV.17 Sage Mar 11, 2021, 07:25 PM

  瑪門大人~~是時候了~~!!

 • ONI LV.3 Lurker Mar 11, 2021, 07:51 PM

  瑪門 你再怎問 底下留言都是瑪門

 • YHBH LV.14 Chief Mar 11, 2021, 08:21 PM

  瑪門大人

 • lucky VK LV.2 Lurker Mar 11, 2021, 08:55 PM

  就决定是你了,玛门!

 • monica LV.15 Chief Mar 11, 2021, 10:50 PM

  剛劍迪朗達爾飾演歌劇魅影裡的男主角艾瑞克

 • bluette LV.5 Lurker Mar 12, 2021, 12:03 AM

  猪皇!猪皇!

 • mu ma LV.5 Lurker Mar 12, 2021, 12:03 AM

  莫那来一个

 • 阿左 LV.15 Chief Mar 12, 2021, 12:17 AM

  瑪門

 • gamer948512350 LV.5 Lurker Mar 12, 2021, 07:53 AM

  瑪門~瑪門~

 • Ju Hu LV.11 Chief Mar 12, 2021, 10:22 AM

  瑪門代表的是悲慘,就是你了!

 • chou LV.5 Lurker Mar 12, 2021, 11:18 AM

  主角與瑪門參演西遊記XD

 • gamer423434580 LV.7 Nomad Mar 12, 2021, 11:26 AM

  瑪門大人

123
Home