CM Child LV.22 GameManager
Mar 25, 2021, 02:30 PM 2,173 read

⚔世界王x攻略王(瑪土撒拉)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(瑪土撒拉) image 1

本次登場的世界王是水屬性干擾型的瑪土撒拉   魔鏡商店主人瑪土撒拉這次同時在世界王登場 請分享您的最佳攻略吧! 所有用心發表作業的朋友們都可以獲得10連抽召喚券喔!   <世界王技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(瑪土撒拉) image 3

  🟥活動辦法: 留言或以影像跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧,別忘了附上帳號ID喔!   🟧活動期間: 3/25~4/5 04:00 (UTC+0)   🟨獎勵: 成功留言發表攻略的玩家3-5★Childx10召喚券   🟩額外獎勵: 超過200則攻略時,再送全體玩家+3工具箱*1   🟪獎勵支付: 4/8 號陸續發送

Comment 137

 • 龍龍九 LV.17 Sage Mar 25, 2021, 03:11 PM

  ID:bslop9qmr7pv

 • 劉心智 LV.22 S Mar 25, 2021, 05:23 PM
 • 前进3 LV.5 Lurker Mar 25, 2021, 06:48 PM

  id: bqdex6jws821

 • monica LV.15 Chief Mar 25, 2021, 04:31 PM

  ID:bwyn9nm1mn7o

 • HAN YANG L LV.11 Chief Mar 25, 2021, 05:20 PM

  ID: bt8jab6lsw9k
  干擾世界王
  善用混卡 魂卡"表演的時候到了"和洗 S鑲嵌

  刀卡放前面靠金星時間扭曲 減少緩速的影響

 • gamer886304540 LV.13 Chief Mar 25, 2021, 06:39 PM

  ID: bro5kcpjxdss

 • 天天 LV.5 Lurker Mar 25, 2021, 06:51 PM

  id:(br45o8dglzhw)目前6500万

 • Despair LV.4 Lurker Mar 25, 2021, 06:55 PM

  id:btu6g4st5dfh
  咸鱼混奖励

 • Gwyndolin LV.19 Professional Noob Mar 25, 2021, 06:58 PM

  Id:bqdjvxen9d3t

 • Lunatic LV.5 Lurker Mar 25, 2021, 07:47 PM

  ID: bqcg9jmaw5py

 • gamer548834915 LV.3 Lurker Mar 25, 2021, 07:58 PM

  2000w+,可以省石头去点pvp了

  ID:br294e2v5fvx

 • chou LV.5 Lurker Mar 25, 2021, 08:28 PM

  c1sacn2dq7zx

 • Seolu LV.3 Lurker Mar 25, 2021, 08:47 PM

  bqo6bddjldzp
  用潘搭配狗哥,把王放招的速度降下來比較不容易死人

 • selldavid LV.21 S Mar 25, 2021, 08:51 PM

  ID:bqr8wimy9orv

 • LvCC LV.4 Lurker Mar 25, 2021, 09:52 PM

  id: bw84outsodf3

12345678910
Home