CM Child LV.22 GameManager
Mar 25, 2021, 02:30 PM 1,540 read

⚔世界王x攻略王(瑪土撒拉)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(瑪土撒拉) image 1

本次登場的世界王是水屬性干擾型的瑪土撒拉   魔鏡商店主人瑪土撒拉這次同時在世界王登場 請分享您的最佳攻略吧! 所有用心發表作業的朋友們都可以獲得10連抽召喚券喔!   <世界王技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(瑪土撒拉) image 3

  🟥活動辦法: 留言或以影像跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧,別忘了附上帳號ID喔!   🟧活動期間: 3/25~4/5 04:00 (UTC+0)   🟨獎勵: 成功留言發表攻略的玩家3-5★Childx10召喚券   🟩額外獎勵: 超過200則攻略時,再送全體玩家+3工具箱*1   🟪獎勵支付: 4/8 號陸續發送

Comment 137

 • GGInInDer LV.4 Lurker Mar 27, 2021, 06:34 PM  ID: brktig2l062c

 • 894 LV.5 Lurker Mar 27, 2021, 11:06 PM

  ID:bqbumw2wbj6j

 • saltmei LV.14 Chief Mar 27, 2021, 11:07 PM

  帳號:bqcgm5bpr17h

 • gamer292198787 LV.6 Nomad Mar 27, 2021, 11:26 PM

  萌新没有啥攻略,只能说先想办法生存,保证不死child。
  ID:byvw6esj60dc

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Mar 28, 2021, 01:02 AM

  ID: bvy487p0shq2 抄作業時間,木沒點火 大約一千七~二千萬之間飄

 • gamer202321676 LV.1 Mootie Mar 28, 2021, 01:13 AM

  id:bqss0imktr9o

 • gamer782912693 LV.15 Chief Mar 28, 2021, 02:54 AM

  ID:bqc82o5fb275

 • olaola LV.4 Lurker Mar 28, 2021, 12:09 PM

  id:bqvrm93soaa8

 • KiraTato LV.5 Lurker Mar 28, 2021, 12:10 PM

  c7j66qprj3p1
  丢人的练度

 • 命運之子阿天 LV.2 Lurker Mar 28, 2021, 12:21 PM

  c14lgyowinb5
  1...1600...orz

 • LiuYu LV.7 Nomad Mar 28, 2021, 12:27 PM

  ID:bqcuss2yzbf9
  客家不點火玩法,傷害2000~2600間

 • sxooxs LV.7 Nomad Mar 28, 2021, 12:34 PM

  id:bqbn5sigqib8

 • gamer474539258 LV.7 Nomad Mar 28, 2021, 04:08 PM

  ID:bqtfssd2wiw1

 • 麻悠悠 LV.16 Sage Mar 28, 2021, 04:51 PM

  c2wsi2yjy9wd
  问大佬借了张图

 • nizzo LV.6 Nomad Mar 28, 2021, 09:35 PM

  ID:c1ahngtce53n

12345678910
Home