CM Child LV.22 GameManager
Mar 25, 2021, 02:30 PM 1,557 read

⚔世界王x攻略王(瑪土撒拉)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(瑪土撒拉) image 1

本次登場的世界王是水屬性干擾型的瑪土撒拉   魔鏡商店主人瑪土撒拉這次同時在世界王登場 請分享您的最佳攻略吧! 所有用心發表作業的朋友們都可以獲得10連抽召喚券喔!   <世界王技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔世界王x攻略王(瑪土撒拉) image 3

  🟥活動辦法: 留言或以影像跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧,別忘了附上帳號ID喔!   🟧活動期間: 3/25~4/5 04:00 (UTC+0)   🟨獎勵: 成功留言發表攻略的玩家3-5★Childx10召喚券   🟩額外獎勵: 超過200則攻略時,再送全體玩家+3工具箱*1   🟪獎勵支付: 4/8 號陸續發送

Comment 137

 • Rexlintw LV.3 Lurker Apr 3, 2021, 11:31 AM

  ID: briytxyn92wq
  目前1300w

 • Michael Lee LV.8 Nomad Apr 3, 2021, 04:21 PM

  bqqjib09oib7

 • Orange LV.3 Lurker Apr 3, 2021, 07:02 PM

  ID:br080gvugb8b

  來打醬油的

 • 鯽魚 LV.14 Chief Apr 4, 2021, 12:09 AM

  brl1khylfy5i

 • gamer200908947 LV.3 Lurker Apr 4, 2021, 01:52 AM

  id:brf4q73x31tp

 • BRS LV.6 Nomad Apr 4, 2021, 02:50 PM

  id:bqbpq487wr7j
  2500 這次有點懶

 • Tore LV.6 Nomad Apr 4, 2021, 04:34 PM

  🆔:br6ilxxzy2b7

 • fluffy000 LV.5 Lurker Apr 4, 2021, 05:02 PM

  id:bqhyiume0fai

 • gamer478168679 LV.5 Lurker Apr 4, 2021, 10:31 PM

  这期点火后提升很大,最高8500w
  ID:bqucmvlto139

 • Ame Nagisa LV.21 S Apr 4, 2021, 11:40 PM

  ID: bt84kjw3p25g
  卑微混過...

 • gamer889431242 LV.2 Lurker Apr 5, 2021, 01:16 AM

  c6iit1jotfs9

 • cloudnight LV.2 Lurker Apr 5, 2021, 04:18 AM

  btcekyw8rmoc

 • YMercurial LV.5 Lurker Apr 5, 2021, 09:48 AM

  id: bx3adyhg7ziz

 • pocky ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ LV.18 Sage Apr 5, 2021, 11:12 AM

  id:bqhvyt63i0ln

 • aoeu LV.5 Lurker Apr 5, 2021, 03:25 PM

  id:bqnr6803radv

12345678910
Home