CM Child LV.22 GameManager
Apr 8, 2021, 04:02 PM 1,467 read

🖌單格漫畫募集中!

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🖌單格漫畫募集中! image 1

活用遊戲內的背景,設計對話,創作Child們的全新故事吧!     參加方法:   (1)在背景中挑選喜歡的場景

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🖌單格漫畫募集中! image 3

(2)在Child資料中點擊"顯示Child"

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🖌單格漫畫募集中! image 5

(3)在首頁啟用圖庫模式可查看完整Child和背景

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🖌單格漫畫募集中! image 7

(4)自由調整Child大小和位置   (5) 發揮您的創意,加上一些有趣的對話吧!       當然您也可以上傳多格創作~那麼,期待您帶來的Child全新故事喔!!     📌參加方法:回文貼上您的創作漫畫(*附上本人ID)   📌活動期間:~4/21 23:59 (UTC+0)   📌參加獎勵:武器/防具/飾品工藝石各10個   📌加碼獎勵:豪華精美口袋明信片 5名 https://store-en.shiftup.co.kr/shop_view/?idx=321   (得獎人將會發送兌換序號至您的遊戲內公告)   發獎時程:4/29

Comment 77

 • pocky ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ LV.19 Sage Apr 12, 2021, 12:26 PM

  id:bqhvyt63i0ln

 • gamer342255791 LV.3 Lurker Apr 15, 2021, 08:07 PM

  好可愛(ฅ>ω<*ฅ)

 • pocky ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ LV.19 Sage Apr 16, 2021, 11:01 AM

 • CM Child LV.22 GameManager Apr 8, 2021, 05:39 PM

 • LaoTie101 LV.11 Chief Apr 8, 2021, 09:27 PM

  好活 就是有点烂

 • xiaoxin LV.5 Lurker Apr 10, 2021, 01:10 PM

  好活,但是有点烂,不过也是挺好的,可惜对我来说比较烂,只是太好了,没体现出烂的感觉,所以相对好来说,有点烂,总体来说还是好,好中不足就是烂了点。

 • YellowKun LV.22 S Apr 8, 2021, 08:48 PM

  ID: bqjkycfkmcvi

 • saltmei LV.16 Sage Apr 9, 2021, 02:53 AM

  帳號:bqcgm5bpr17h

 • 王俊淵 LV.3 Lurker Apr 15, 2021, 06:15 PM

  ID:br6an67pxetl

 • Oxytocin LV.20 S Apr 22, 2021, 03:09 AM

  bqbvk2rpbcoi

 • mu ma LV.5 Lurker Apr 10, 2021, 10:50 PM

  br18rd7c93oi

 • tianyujojo LV.5 Lurker Apr 12, 2021, 12:31 PM

  ID: bqer7vwimczx

 • Noire LV.13 Chief Apr 18, 2021, 11:29 PM

  ID:bql4dmb06b6n

 • gamer782912693 LV.17 Sage Apr 8, 2021, 09:30 PM

  ID:bqc82o5fb275

 • 阿左 LV.15 Chief Apr 9, 2021, 12:08 AM

  ID:bzx72p56p8fp

 • Zelos LV.7 Nomad Apr 9, 2021, 12:11 AM

  ID:c2a4y0q55xqq

 • gamer891709008 LV.9 Nomad Apr 9, 2021, 12:30 AM

  ID:brkohbp32w1l

 • 張淑媚 LV.4 Lurker Apr 9, 2021, 01:12 AM

  ID: bqdgsujhga3s

 • Day and Night LV.13 Chief Apr 9, 2021, 01:36 AM

  br0j25yz5dqp

12345
Home