CM 黛希 LV.8 Nomad
Apr 22, 2021, 02:18 PM 1,711 read

⚔諸神強襲X攻略王(塞特)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(塞特) image 1

這次的諸神強襲BOSS是光屬性干擾型的塞特 請各位推薦您的諸神強襲最佳隊伍吧!   <Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(塞特) image 3

  活動內容:推薦攻擊本次諸神強襲BOSS的最佳陣容(加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID 活動期間:4/22~5/6 維護前 參加獎勵:3-5★Child10x 召喚券1張 加碼獎勵:超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個 獎勵發送: 5/13 陸續發放   已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔 諸神強襲單殺活動>>> http://pesc.pw/3d5ghu

Comment 134

 • monica LV.13 Chief Apr 24, 2021, 02:28 AM

  bwyn9nm1mn7o

 • gamer294518295 LV.9 Nomad Apr 24, 2021, 07:57 AM

  ID:bzxu8bld0pat

 • harris LV.7 Nomad Apr 24, 2021, 08:08 AM

  bqx2mldtgies

 • LvCC LV.4 Lurker Apr 24, 2021, 09:00 AM

  ID: bw84outsodf3

 • yamaha911 LV.11 Chief Apr 24, 2021, 09:09 AM

  ID: bz4144u3a50n
  變態王,不斬不行

 • 一只小旺仔 LV.3 Lurker Apr 24, 2021, 09:40 AM

  ID:bqrv6dbvjped
  5分能刚刚斩车

 • gamer782912693 LV.15 Chief Apr 24, 2021, 11:15 AM

  ID:bqc82o5fb275

 • KiraTato LV.5 Lurker Apr 24, 2021, 12:13 PM

  ID:c7j66qprj3p1

 • 命運之子阿天 LV.2 Lurker Apr 24, 2021, 01:02 PM

  ID : c14lgyowinb5
  看大佬攻略擺的 一刀殺不了 那就穩穩兩刀吧 ...

 • Despair LV.4 Lurker Apr 24, 2021, 03:23 PM

  id:btu6g4st5dfh 勉强斩

 • gamer474539258 LV.7 Nomad Apr 24, 2021, 05:24 PM

  手動斬 自動看天
  ID:bqtfssd2wiw1

 • nizzo LV.6 Nomad Apr 24, 2021, 05:56 PM

  ID:c1ahngtce53n

 • 湯子雋 LV.7 Nomad Apr 24, 2021, 07:56 PM

  br1g0zvzxi6x
  從你的腳色裡面挑最強的五隻上

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Apr 24, 2021, 09:36 PM

  id:bvy487p0shq2 抄作業時間,對策角只抽到一隻只能學一半~

 • gamer584444860 LV.5 Lurker Apr 24, 2021, 10:57 PM

  bqby7adyna24

123456789
Home