CM 黛希 LV.8 Nomad
May 6, 2021, 02:12 PM 8,013 read

蜜卡拉的BINGO活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 蜜卡拉的BINGO活動 image 1

擁有致命誘惑力的蜜卡拉終於登場了 但是被她純真的臉龐誘惑的話,可是很危險的哦~! 挑戰世界王蜜卡拉,完成Bingo並且進行認證吧~ 在完成的格子裡標註圓圈‘O’,當達成3條以上直線時即算Bingo 將達成Bingo的活動用圖和您的賬號ID一起回文認證的話,將會獲得活動獎勵~   <活動用圖>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 蜜卡拉的BINGO活動 image 3

<參與方法> 活動期間: 5/6~5/19 23:59 (UTC+0) 參與方法: 完成3條以上直線即算Bingo. 將達成Bingo的活動用圖和您的賬號ID一起回文,就可參與活動 活動獎勵: 3-5★Child10x召喚券1張 獎勵發送: 5/27  

Comment 301

 • ZY Cheah LV.1 Mootie May 6, 2021, 05:44 PM

  Id: byl7o0ixgr4f

 • gamer983260097 LV.4 Lurker May 6, 2021, 05:49 PM

  id:c7vkcr2yt0y0

 • Vita LV.4 Lurker May 6, 2021, 05:53 PM

  bs8t3dts9qma

 • Mikuya LV.4 Lurker May 6, 2021, 05:58 PM

  ID:br26rbg18oxb

 • lucky VK LV.2 Lurker May 6, 2021, 05:58 PM

  ID:c1rrxvgj3qsn

 • 糖分 LV.4 Lurker May 6, 2021, 06:00 PM

  bqrlirdnby4d

 • Oxytocin LV.19 Sage May 6, 2021, 06:21 PM

  bqbvk2rpbcoi

 • uniquewayne LV.12 Chief May 6, 2021, 06:55 PM

  brse03mzc5wm

 • Zelos LV.6 Nomad May 6, 2021, 06:57 PM

  ID: c2a4y0q55xqq

 • candy LV.5 Lurker May 6, 2021, 07:20 PM

  ID:br30rkvt31fd

 • kingnyaa LV.1 Mootie May 6, 2021, 08:07 PM

  bw0he9s5hulb

 • gamer691082195 LV.3 Lurker May 6, 2021, 08:13 PM

  Id:brdth3n3vjj1

 • GGInInDer LV.4 Lurker May 6, 2021, 08:38 PM

  ID: brktig2l062c

 • PhantasmZero LV.5 Lurker May 6, 2021, 08:46 PM

  bqchcn69nurd

 • wolf LV.2 Lurker May 6, 2021, 09:10 PM

  bqxid36ye821

12345678910
Home