CM 黛希 LV.8 Nomad
May 27, 2021, 02:14 PM 2,126 read

🖐🖐命運之指創作活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🖐🖐命運之指創作活動 image 1

想不想讓喜愛的Child時刻陪伴在身邊呢? 快來在每個手指上畫出心愛的Child吧~ 將您的作品和ID一起回文進行認證, 即可參與活動. 另將選出10名優秀作品, 發送加碼獎勵哦~   活動期間:5/27~6/9 23:59 (UTC+0) 參與獎勵:縞瑪瑙20萬個 加碼獎勵(10名):5★Child召喚券1張 獎勵發放:6/16  

Comment 110

 • gamer186146962 LV.2 Lurker May 28, 2021, 01:23 PM

  ID:bqoz4qo976ho

 • Xcaicy LV.19 Professional Noob May 27, 2021, 05:52 PM

  ID:brckomngvi4g

 • 周廣昀 LV.6 Nomad May 27, 2021, 06:59 PM

  ID:c3jx4hb5aihc

 • saltmei LV.16 Sage May 28, 2021, 02:47 AM

  帳號:bqcgm5bpr17h

 • kagamikt LV.4 Lurker May 31, 2021, 02:02 PM

  ID:bqhwzm9ld8rt

 • YHBH LV.13 Chief May 27, 2021, 03:00 PM

  ID c4n5e96jd44h

 • kuwabird LV.7 Nomad Jun 6, 2021, 06:27 AM

  ID:brorok6mw7eb
  大叔聯盟……

 • gamer729184479 LV.2 Lurker May 27, 2021, 03:46 PM

  ID: bqbno546u7sy

 • gamer186146962 LV.2 Lurker May 28, 2021, 12:56 PM

  ID:bqeil9j1fa4v

 • pocky ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ LV.19 Sage Jun 8, 2021, 08:32 PM

  一家人就要整整齊齊
  原創 id:bqhvyt63i0ln

 • 吕小营 LV.4 Lurker May 27, 2021, 03:25 PM

  c6y34tzm874e

 • gamer891709008 LV.9 Nomad May 27, 2021, 04:12 PM

  ID:brkohbp32w1l

 • Rogers Chang LV.2 Lurker May 27, 2021, 06:07 PM

  ID: bqcimkv9qt54

 • yamaha911 LV.11 Chief May 27, 2021, 07:19 PM

  ID : bz4144u3a50n

 • Vita LV.4 Lurker May 27, 2021, 08:05 PM

  ID:bs8t3dts9qma

12345678
Home