CM 黛希 LV.8 Nomad
May 27, 2021, 02:14 PM 1,443 read

🖐🖐命運之指創作活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🖐🖐命運之指創作活動 image 1

想不想讓喜愛的Child時刻陪伴在身邊呢? 快來在每個手指上畫出心愛的Child吧~ 將您的作品和ID一起回文進行認證, 即可參與活動. 另將選出10名優秀作品, 發送加碼獎勵哦~   活動期間:5/27~6/9 23:59 (UTC+0) 參與獎勵:縞瑪瑙20萬個 加碼獎勵(10名):5★Child召喚券1張 獎勵發放:6/16  

Comment 110

 • candy LV.5 Lurker May 31, 2021, 11:34 AM

  ID:br30rkvt31fd

 • honeyhopes LV.9 Nomad May 31, 2021, 04:37 PM

  ID: bqd7fmb3cagk

 • 古依靜 LV.4 Lurker May 31, 2021, 06:28 PM

  ID: bym3r9a0te4w

 • Saturn LV.14 Shadow May 31, 2021, 09:56 PM

  id:bqkdavj3vvk3

 • QiuYanz LV.2 Lurker Jun 1, 2021, 01:30 AM

  ID:c1o489cbe0wa

 • Zzzx LV.6 Nomad Jun 1, 2021, 11:38 AM

  ID: brafrtl9mqqo

 • gamer426687674 LV.2 Lurker Jun 1, 2021, 01:07 PM

  id:bqdox3hp6dvb

 • 天天 LV.4 Lurker Jun 1, 2021, 02:16 PM

  id: bqss0imktr9o

 • 龜丹 LV.2 Lurker Jun 1, 2021, 02:42 PM

  bqbs90nazy49

 • gamer886304540 LV.10 Nomad Jun 1, 2021, 03:57 PM

  ID: bro5kcpjxdss

 • gamer627657975 LV.4 Lurker Jun 1, 2021, 06:15 PM

  Id:bsoqts9lx1mz

 • Canz id:bvxzprjm5sdl LV.5 Lurker Jun 2, 2021, 10:06 AM

  bvxzprjm5sdl

 • KiraTato LV.5 Lurker Jun 2, 2021, 12:03 PM

  c7j66qprj3p1

 • HAN YANG L LV.10 Nomad Jun 2, 2021, 02:30 PM

  ID: bt8jab6lsw9k

 • gamer265679024 LV.6 Nomad Jun 2, 2021, 04:01 PM

  bxib26djlbtc

12345678
Home