DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 17, 2021, 04:08 PM 2,572 read

⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢) image 1

這次的諸神強襲BOSS是闇屬性攻擊型的阿羅漢   請各位推薦您的諸神強襲最佳隊伍吧!     <Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢) image 3

活動內容:推薦攻擊本次諸神強襲BOSS的最佳陣容(加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 6/17~6/30 維護前   參加獎勵:3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵:超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 7/8 陸續發放       已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔!!!

Comment 123

 • gamer868596046 LV.4 Lurker Jun 19, 2021, 09:28 PM

  bqbud2tyx8qj

 • gamer275195085 LV.2 Lurker Jun 19, 2021, 10:04 PM

  ID : bqrzwu3f711w

 • Ping Cheng LV.10 Nomad Jun 20, 2021, 12:00 AM

  ID: brn49zmdu98n

 • Masaki Luo LV.4 Lurker Jun 20, 2021, 12:29 AM

  Id :br1i1uaykwn7
  大約700萬上下

 • gamer113006018 LV.6 Nomad Jun 20, 2021, 01:07 AM

  ID:bqu7m2khkzx6

 • gamer628912966 LV.9 Nomad Jun 20, 2021, 03:45 AM

  窮人鹹魚隊
  能打過半~
  ID: br6an67pxetl

 • SunValue LV.5 Lurker Jun 20, 2021, 02:48 PM

  ID:bsqj7x3cp9f0

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Jun 20, 2021, 03:09 PM

  ID: bvy487p0shq2

 • gamer145572967 LV.5 Lurker Jun 20, 2021, 03:36 PM

  c0at0aa94lz4

 • gamer891709008 LV.9 Nomad Jun 20, 2021, 04:15 PM

  ID:brkohbp32w1l

 • Despair LV.4 Lurker Jun 20, 2021, 08:12 PM

  btu6g4st5dfh

 • gamer423434580 LV.7 Nomad Jun 20, 2021, 09:14 PM

  這組配置 傷害900萬了
  只差一點😢
  c6rmqob92rs9

 • Michael Lee LV.9 Nomad Jun 20, 2021, 11:02 PM

  bqqjib09oib7
  隨緣斬車

 • gamer474539258 LV.7 Nomad Jun 20, 2021, 11:14 PM

  ID:bqtfssd2wiw1

 • 浦島 裕人 LV.8 Nomad Jun 21, 2021, 01:24 AM

  ID: bsrfzm1g7mo2

123456789
Home