DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 17, 2021, 04:08 PM 2,572 read

⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢) image 1

這次的諸神強襲BOSS是闇屬性攻擊型的阿羅漢   請各位推薦您的諸神強襲最佳隊伍吧!     <Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢) image 3

活動內容:推薦攻擊本次諸神強襲BOSS的最佳陣容(加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 6/17~6/30 維護前   參加獎勵:3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵:超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 7/8 陸續發放       已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔!!!

Comment 123

 • Gamer3456789 LV.12 Chief Jun 26, 2021, 05:20 PM

  ID : bsov7n0jmygf

 • 張淑媚 LV.4 Lurker Jun 27, 2021, 02:31 AM

  lD:bqdgsujhga3s

 • Zelos LV.7 Nomad Jun 27, 2021, 04:40 AM

  ID: c2a4y0q55xqq

 • 劲夫の遗志由我继承 LV.4 Lurker Jun 27, 2021, 11:52 AM

  id:bqhv7qfs90fj

 • gamer983260097 LV.5 Lurker Jun 27, 2021, 02:01 PM

  id:c7vkcr2yt0y0

 • DCommander LV.5 Lurker Jun 27, 2021, 03:15 PM

  ID: c30uzqrmgnhq

 • gamer179155173 LV.3 Lurker Jun 27, 2021, 08:03 PM

  ID:bqdmxu5gf3dl
  600W~700W

 • BeckPackie LV.15 Mootiversary! Jun 27, 2021, 09:59 PM

  ID:bqdh0y0cxpc7

 • 丨小灬伟丶 LV.5 Lurker Jun 28, 2021, 09:18 AM

  bqfp6k08zemz

 • 麻悠悠 LV.16 Sage Jun 28, 2021, 03:42 PM

  c2wsi2yjy9wd

 • BRS LV.6 Nomad Jun 28, 2021, 09:41 PM

  id:bqbpq487wr7j
  如圖 慚愧不能一刀斬 大約6-800w

 • Tore LV.6 Nomad Jun 28, 2021, 11:10 PM

  🆔:br6ilxxzy2b7

 • 林小民 LV.11 Chief Jun 29, 2021, 07:36 AM

  bqxpof67a90r

 • Zeram LV.6 Nomad Jun 29, 2021, 07:42 AM

  c33q2e6xwiih

 • HAN YANG L LV.11 Chief Jun 29, 2021, 12:13 PM

  ID: bt8jab6lsw9k

  婚僕暴攻點滿 最後的波紋

123456789
Home