DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 17, 2021, 04:08 PM 2,572 read

⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢) image 1

這次的諸神強襲BOSS是闇屬性攻擊型的阿羅漢   請各位推薦您的諸神強襲最佳隊伍吧!     <Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - ⚔諸神強襲X攻略王(阿羅漢) image 3

活動內容:推薦攻擊本次諸神強襲BOSS的最佳陣容(加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 6/17~6/30 維護前   參加獎勵:3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵:超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 7/8 陸續發放       已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔!!!

Comment 123

 • gamer224789575 LV.4 Lurker Jun 29, 2021, 02:29 PM

  ID: c8emg9qaubqj

 • aoeu LV.5 Lurker Jun 29, 2021, 02:47 PM

  普巴,鲁邦 ,土星,鲜花,莫娜
  id:bqnr6803radv

 • via LV.17 Sage Jun 29, 2021, 03:24 PM

  ID:bqkhyjee38hi

 • XYDGG LV.10 GG Jun 29, 2021, 06:00 PM

  bqi4809c278z

 • XYDGG LV.10 GG Jun 29, 2021, 06:01 PM

  550w-400w浮动

 • XYDGG LV.10 GG Jun 29, 2021, 06:04 PM

  bqi4809c278z

 • Tyler Wen LV.7 Nomad Jun 29, 2021, 09:11 PM

  ID: c3e6pclrp74v

 • gamer667323178 LV.5 Lurker Jun 29, 2021, 09:23 PM

  ID : br8co9fat41u

 • Zero丶夕哉 LV.6 Nomad Jun 30, 2021, 12:18 AM

  ID:br9gskuqk49u

 • gamer478168679 LV.6 Nomad Jun 30, 2021, 01:32 AM

  ID:bqucmvlto139

 • LiuYu LV.8 Nomad Jun 30, 2021, 02:22 AM

  ID:bqcuss2yzbf9
  手操有機會斬車

 • HunHaw LV.10 Nomad Jun 30, 2021, 04:51 AM

  bqc04f8v5054

 • Saiki1421 LV.13 Chief Jun 30, 2021, 09:01 AM

  ID:bvvfz6xuy2ol

 • gamer419265797 LV.5 Lurker Jun 30, 2021, 04:30 PM

  ID:br0xr8ckc2um

 • gamer224380131 LV.4 Lurker Jun 30, 2021, 04:48 PM

  ID:bqu95d2gu8dp

 • kuwabird LV.7 Nomad Jun 30, 2021, 06:26 PM

  brorok6mw7eb

123456789
Home